Promowana oferta

 • Kredyt ekologiczny FENG

  Kredyt z dotacją BGK na poprawę efektywności energetycznej Skontaktuj się
Kredyt ekologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) Działanie 3.1 Kredyt Ekologiczny Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw.

Twoje korzyści

 • Kredyt inwestycyjny częściowo spłacany w formie premii ekologicznej

 • Kredyt inwestycyjny do 100% wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Wsparcie przedsiębiorstw
  w zwiększaniu efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury

Rodzaj klienta

 • MŚP zgodnie z definicją obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zawartą w Rozporządzeniu KE 651/2014
 • small-mid caps (do 499 pracowników) w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji nr 651/2014
 • mid-caps (do 3000 pracowników) w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1017
 • działalność prowadzona na terytorium RP (potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru)

Cel finansowania

Finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez termomodernizację posiadanych budynków oraz modernizację infrastruktury, w tym m.in. zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Cechy produktu

 • promesa kredytu ekologicznego lub Warunkowa Umowa kredytu ekologicznego – do wyboru przez klienta,
 • waluta: PLN,
 • do 100% wydatków kwalifikowanych,
 • okres kredytowania – zależy od:
  • planowanego okresu realizacji projektu
  • planowanego terminu osiągnięcia przez Kredytobiorcę odpowiednich wyników finansowych
 • cena kredytu – uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ratingu klienta i okresu kredytowania.

Wsparcie z grantu ELENA

Klient wnioskujący w BOŚ o kredyt ekologiczny FENG może ubiegać się o dodatkowe środki finansowe z grantu ELENA. Dofinansowanie obejmuje 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną w obszarach: poprawa efektywności energetycznej budynków w połączeniu z OZE oraz budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj

Procedura wnioskowania

  1. Złożenie przez klienta w BOŚ Wniosku o Promesę kredytu ekologicznego
  2. Ocena zdolności kredytowej
  3. Wystawienie przez BOŚ Promesy kredytu ekologicznego
  4. Złożenie przez klienta Wniosku o dofinansowanie do BGK
  5. Ocena Wniosku o dofinansowanie przez BGK
  6. Otrzymanie Promesy premii ekologicznej BGK
  7. Złożenie przez klienta do BOŚ Wniosku o kredyt ekologiczny
  8. Przygotowanie i podpisanie Umowy kredytu ekologicznego
  9. Podpisanie przez klienta Umowy o dofinansowanie z BGK
  10. Udostępnienie środków z Kredytu ekologicznego

  * Klient, który ubiegał się o wsparcie z grantu Elena, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, wybiera Wykonawcę Dokumentacji Technicznej spośród podmiotów znajdujących się na „krótkiej liście” wykonawców zweryfikowanych przez BOŚ. Następnie zawiera Umowę na Realizację Zadania z Wykonawcą Dokumentacji Technicznej oraz Umowę o dofinansowanie z grantu ELENA z bankiem.

  1. Złożenie przez klienta w BOŚ Wniosku o kredyt ekologiczny
  2. Ocena zdolności kredytowej
  3. Podpisanie Warunkowej Umowy kredytu ekologicznego
  4. Złożenie przez klienta Wniosku o dofinansowanie do BGK
  5. Ocena Wniosku o dofinansowanie przez BGK
  6. Otrzymanie Promesy premii ekologicznej BGK
  7. Podpisanie przez klienta Umowy o dofinansowanie z BGK
  8. Spełnienie warunków Umowy kredytu ekologicznego – udostępnienie środków z kredytu

  * Klient, który ubiegał się o wsparcie z grantu Elena, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, wybiera Wykonawcę Dokumentacji Technicznej spośród podmiotów znajdujących się na „krótkiej liście” wykonawców zweryfikowanych przez BOŚ. Następnie zawiera Umowę na Realizację Zadania z Wykonawcą Dokumentacji Technicznej oraz Umowę o dofinansowanie z grantu ELENA z bankiem.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie BGK: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/#c28039

Harmonogram programu

 • 28 marca 2024 r. - ogłoszenie konkursu
 • 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków
 • 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków

Skontaktuj się

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Wypełnij formularz kontaktowy