Terminal w Twojej firmie

Terminal płatniczy

Zgłoś się po bezpłatny terminal do placówki BOŚ
 • Przez 12 miesięcy nie płacisz za korzystanie z terminala

 • Zwiększ liczbę swoich klientów

 • Zwiększ swoje przychody

Skontaktuj się

Jak otrzymać bezpłatny terminal?

Wypełnij formularz kontaktowy

Lub zgłoś się do naszej placówki

Skontaktuj się
 • Uczestnikiem Programu Polska Bezgotówkowa może zostać  przedsiębiorca, który m.in.:

  • nie przyjmował płatności bezgotówkowych, w tym płatności on-line przez ostatnie 12 miesięcy
  • swoją działalność gospodarczą prowadzi maksymalnie w 5 placówkach

  Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z posiadaniem terminala płatniczego, jak również kosztów związanych z realizacją transakcji, o ile nie przekroczy 100 000 zł obrotu rocznie na jeden terminal, przez 12 miesięcy od momentu instalacji terminala. Jeśli obrót przekroczy te kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodnie z umową z agentem rozliczeniowym.
  Więcej o programie Polska Bezgotówkowa w tym warunki uczestnictwa w programie znajdują się na www.polskabezgotowkowa.pl.

 • Współpracująca z BOŚ Bankiem First Data Polska S.A. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429, jest krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00*.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy