Promowana oferta

Bez zaliczek, skomplikowanych procedur i papieru, środki dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. Długi, 56 dniowy okres bezodsetkowy to realne oszczędności dla Twojej firmy. Karta pomoże również kontrolować wydatki pracowników Twojej firmy.

Korzyści dla Twojej firmy

 • Limit kredytowy nawet do 100 000 zł

 • Długi okres bezodsetkowy - do 56 dni bezpłatnego kredytu

 • Szybkie i bezpieczne płatności zbliżeniowe

 • Pakiet bezpłatnych ubezpieczeń

Jak otrzymać?

Wypełnij formularz kontaktowy

Lub zgłoś się do naszej placówki

Skontaktuj się

Transakcje zbliżeniowe

Szybkie i bezpieczne
 • Karta zbliżeniowa jest kartą wyposażoną w mikroprocesor (tzw. chip) oraz wbudowaną antenę, która dzięki technologii radiowego przesyłania danych na niewielkie odległości, umożliwia dokonanie w szybki i bezpieczny sposób płatności poprzez zbliżenie karty do czytnika.

 • Wszystkie karty BOŚ Banku to karty zbliżeniowe i domyślnie posiadają włączoną funkcję płatności zbliżeniowych. Karty z tą funkcją oznaczone są logo Mastercard PayPass  oraz symbolem fal radiowych 

 • Po wyświetleniu kwoty transakcji na czytniku kart zbliżeniowych, należy przyłożyć kartę na odległość ok. 4 cm do czytnika i poczekać na sygnał dźwiękowy potwierdzający odczytanie danych z karty. Jeśli kwota transakcji była poniżej 50 zł, nie trzeba jej autoryzować numerem PIN ani podpisem. Po zakończeniu transakcji terminal standardowo drukuje potwierdzenie jej dokonania.

 • Nie ma ograniczenia liczby transakcji zbliżeniowych oraz nie ma ograniczenia kwoty dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej. Jednak powyżej kwoty 50 zł, wymagane jest autoryzowanie transakcji numerem PIN lub podpisem.
  W innych krajach ten limit może się różnić np. na terenie strefy Euro jest to 20 Euro, a na terenie Wielkiej Brytanii 10 Funtów.
  Dodatkowo, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów, BOŚ Bank wprowadził dzienny limit transakcji zbliżeniowych nieautoryzowanych numerem PIN lub podpisem w wysokości 500 zł, po przekroczeniu którego wszystkie tego typu transakcje będą odrzucane przez Bank.

 • Nie ma możliwości ustawienia indywidualnych limitów dla transakcji zbliżeniowych, jednak Bank pozwala na wyłączenie funkcji zbliżeniowej.

 • BOŚ Bank umożliwia wyłączenie funkcji zbliżeniowej po wydaniu karty. W tym celu należy złożyć stosowną dyspozycję w placówce lub na Infolinii Banku. Następnego dnia po złożeniu dyspozycji należy wykonać transakcję w standardowy sposób, z użyciem chipa. Dokładne wskazówki dotyczące dalszego postępowania przekaże pracownik Banku przyjmujący dyspozycję.

 • Transakcji zbliżeniowych dokonasz w każdym punkcie oznaczonym logo Mastercard PayPass wyposażonym w czytnik zbliżeniowy. Liczba punktów akceptujących płatności zbliżeniowe przekracza ponad 130 000. Szczegóły dotyczące sieci akceptujących karty MasterCard PayPass można znaleźć na stronie.

 • Wszystkie transakcje, w tym zbliżeniowe, niezależnie od kwoty, dokonane kartami BOŚ Banku, na terminalach umożliwiających połączenie się Bankiem, sa autoryzowane w oparciu o saldo na rachunku karty/limit kredytowy.

  W przypadku niektórych transakcji, dokonywanych w terminalach, które uniemożliwiają połączenie się z systemem autoryzacyjnym banku (np. samoobsługowe automaty samosprzedające, niektóre terminale na bramkach autostradowych, terminale na pokładach samolotów) transakcje o niskich kwotach zostaną zrealizowane w oparciu o zapisane w niej limity. Dotyczy to tylko wyjątkowych sytuacji i ma na celu zwiększenie komfortu używania karty. W przypadku takich transakcji blokada na rachunku nie jest zakładana, co może spowodować, przy niskim stanie środków na rachunku, powstanie salda debetowego/przekroczenia limitu kredytowego w momencie rozliczenia transakcji.

 • Tak, wszystkie karty BOŚ Banku umożliwiają dokonywanie transakcji w terminalach oznaczonych logo MasterCard zarówno z użyciem chipa, jak i paska magnetycznego. Wszystkie karty są również otwarte na transakcje w Internecie.

 • Transakcje zbliżeniowe są równie bezpieczne jak transakcje dokonywane w tradycyjny sposób:

  • wszystkie są wykonywane z użyciem chipa i nowoczesnej technologii szyfrowania danych uniemożliwiającej skopiowanie danych z karty w celu dokonania płatności.
  • każda transakcja zabezpieczona jest unikalnym kodem bezpieczeństwa, który może być wykorzystany tylko raz, dla konkretnej transakcji.
  • karta podczas transakcji znajduje się cały czas w rękach jej użytkownika, co uniemożliwia zapisanie lub skopiowanie jej danych z paska magnetycznego.
  • BOŚ Bank wprowadził limit transakcji zbliżeniowych nieautoryzowanych numerem PIN i podpisem – w wysokości 500 zł dziennie.
  • domyślnie wszystkie transakcje zbliżeniowe dokonywane są w oparciu o saldo rachunku/limit kredytowy. 6.dla losowo wybranych płatności system wymusi dokonanie transakcji w stykowy sposób z użyciem Numeru PIN.
 • W takim wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z BOŚ Bankiem i zastrzec kartę. Od momentu zastrzeżenia, przy każdej próbie dokonania transakcji, w tym zbliżeniowej, terminal POS wyświetli komunikat zatrzymania karty. Od chwili przyjęcia zgłoszenia przez bank, posiadacz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje. Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty do banku, posiadacz ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje stykowe i internetowe do kwoty 150 Euro.

 • Z uwagi na unikalność danych wysyłanych przez kartę podczas każdej płatności, można je wykorzystać tylko raz. Ewentualna próba skopiowania wszystkich danych z karty nie powiedzie się. Pełne dane karty zapisane na chipie: numer PIN, imię i nazwisko użytkownika karty, czy 3-cyfrowy numer na jej odwrocie, używany do płatności w Internecie, nie mogą zostać odczytane przez czytnik zbliżeniowy.

 • Nie ma takiego ryzyka, ponieważ czytnik zbliżeniowy jest aktywowany przez sprzedawcę tylko na czas transakcji i prawidłowego odczytu danych z karty. Podczas jednej transakcji rachunek karty obciążany jest tylko jeden raz. Aby odczytać kartę należy zbliżyć kartę do czytnika na bardzo małą odległość (ok. 4 cm), co uniemożliwia przypadkowe dokonanie transakcji. W przypadku niepowodzenia transakcji terminal wyświetli komunikat na czytniku lub wydrukuje potwierdzenie odrzucenia transakcji z podanym powodem odrzucenia oraz wyda sygnał dźwiękowy (dłuższy niż w przypadku pozytywnego wyniku próby odczytu karty). W takim wypadku sprzedawca może poprosić o ponowne zbliżenie karty do czytnika lub dokonanie transakcji w tradycyjny sposób.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00*.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy