Promowana oferta

 • Kredyt na zakupy dla firmy

  Szybka droga do finansowania nowych inwestycji Skontaktuj się

Chcesz inwestować w swoją firmę, potrzebujesz sfinansować zakup maszyn, pojazdów i urządzeń - ten kredyt jest dla Ciebie

 • Preferencyjne warunki cenowe dla celów ekologicznych

 • Kredyt aż

  do 500 000 zł

 • Okres kredytowania do 15 lat

 • Uproszczona procedura przyznania kredytu

Skontaktuj się

Szczegóły oferty

· Cel kredytu:

o komercyjny: zakup maszyn, pojazdów i urządzeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

o ekologiczny: zakup maszyn, pojazdów i urządzeń służących ochronie środowiska

 • Dla kogo:

o jednoosobowa działalności gospodarcza rozliczająca się w oparciu o uproszczoną księgowość

o minimum 12 miesięcy prowadzenia działalności

 • wysokość kredytu do 500 tys. zł w zależności od zdolności kredytowej
 • bez zabezpieczeń rzeczowych i majątkowych
 • okres finansowania nawet do 15 lat
 • karencja kapitału do 6 m-cy
 • Cel komercyjny 

  Cel ekologiczny

  Oprocentowanie
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

  za udzielenie kredytu

  Oprocentowanie

  (w stosunku rocznym)

  Prowizja
  za udzielenie kredytu

  zmienne: WIBROR 3M
  + 3,5 p.p. marży

  4,0%

  zmienne: WIBROR 3M

  + 3,2 p.p. marży

  3,5%

 • Cel komercyjny 

  Cel ekologiczny

  Oprocentowanie
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

  za udzielenie kredytu

  Oprocentowanie

  (w stosunku rocznym)

  Prowizja
  za udzielenie kredytu

  zmienne: WIBROR 3M
  + 3,3 p.p. marży

  4,0%

  zmienne: WIBROR 3M

  + 3,0 p.p. marży

  3,5%

 • Cel komercyjny 

  Cel ekologiczny

  Oprocentowanie
  (w stosunku rocznym)

  Prowizja

  za udzielenie kredytu

  Oprocentowanie

  (w stosunku rocznym)

  Prowizja
  za udzielenie kredytu

  zmienne: WIBROR 3M
  + 3,1 p.p. marży

  4,0%

  zmienne: WIBROR 3M

  + 2,8 p.p. marży

  3,5%

Pozostałe prowizje i opłaty bankowe zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych. Taryfa dostępna w zakładce "Dokumenty".

Zabezpieczeniami kredytu są:

 • weksel własny in blanco
 • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
 • gwarancja COSME1) (gwarancja COSME jest wymagana obowiązkowo dla kredytów ponad 100 tyś. zł)

Powyższe zabezpieczenia mają zastosowanie łącznie.

Wymagana jest zgoda współmałżonka dla kredytu w kwocie powyżej 50 tys. zł.

Informacje

Skontaktuj się z nami

_____________________________

Promocja „Kredyt na zakupy dla firmy” trwa w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

1Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny Gwarancji COSME wskazana jest w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych”. Opłata prowizyjna za pierwszy okres roczny Gwarancji COSME naliczana jest od daty podpisania umowy kredytowej zabezpieczonej Gwarancją COSME, a za kolejny okres od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu Gwarancji COSME z zastrzeżeniem, jeśli okres Gwarancji COSME jest krótszy niż rok opłata za ten okres prowizja naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej.

2Posiadanie rachunku bieżącego w BOŚ Banku od 3 miesięcy oraz przeprowadzanie bądź przeniesienie obrotów/ części obrotów, w wysokości min. 2 krotności raty kapitałowo-odsetkowej miesięcznie. W przypadku krótszego okresu posiadania rachunku w Banku lub braku rachunku konieczność:

 1. zadeklarowania złożenia rachunku bieżącego w Banku oraz przeniesienia obrotów/ części obrotów, w wysokości co najmniej 2 krotności raty kapitałowo-odsetkowej miesięcznie,
 2. przedstawienia z poprzedniego banku historii rachunku za ostatnie 3 miesiące z informacjami o średniomiesięcznych wpływach za ostatnie 3 miesiące,
 3. dopuszcza się posiadanie i przedstawienie historii z rachunku ROR, w przypadku nie posiadania przez Klienta rachunku bieżącego (firmowego), jeżeli z rachunku ROR klient dokonuje płatności składek ZUS oraz podatku do US.