Konta osobiste i transakcje

Otwieranie konta osobistego

Obsługa i zamykanie konta

 • Aby zamknąć konto należy złożyć wypowiedzenie umowy rachunku

  1. w formie papierowej w placówce Banku lub
  2. za pośrednictwem listu poleconego przesłanego na adres kontaktowy banku.
 • W całym sektorze bankowym działa usługa udzielania tzw. zbiorczej informacji o rachunkach bankowych.

  Aby otrzymać taką informację osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku (np. uzyskała i przedłoży europejskie poświadczenie spadkowe, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, bądź postanowienie sądu stwierdzające, że jest ona spadkobiercą), powinna złożyć wniosek w dowolnym banku, lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u).

 • Uprawnionym do podjęcia środków z konta jest:

  1. osoba wskazana przez zmarłego posiadacza rachunku w drodze dyspozycji wkładem na wypadek śmierci czyli beneficjent bankowego zapisu na wypadek śmierci w kwocie określonej przez zmarłego Posiadacza rachunku lub
  2. spadkobierca czyli osoba która uzyskała tytuł prawny do spadku po zmarłym posiadaczu rachunku.
  • Aby podjąć środki, jako beneficjent bankowego zapisu na wypadek śmierci zgłoś się do placówki banku z aktualnym dokumentem tożsamości oraz aktem zgonu (oryginał do wglądu).
  • Jeśli jesteś spadkobiercą zgłoś się do banku z aktualnym dokumentem tożsamości, oraz aktem zgonu (oryginał do wglądu), prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub Aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
 • Tak, każdy kto wyrazi chęć korzystania z bankowości elektronicznej ma taką możliwość.

 • Tak, przy czym jedną kartę danego typu (kredytowa, debetowa) dla jednego użytkownika karty.

 • Stan konta możesz sprawdzić za pośrednictwem wszystkich kanałów, w tym: w placówce, bankowości elektronicznej , mobilnej lub telefonicznie oraz w bankomacie.

 • Zajęcie konta odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego (dokumentu przesłanego przez organ egzekucyjny do banku).

  Po otrzymaniu takiego dokumentu mamy obowiązek zabezpieczenia pieniędzy na Twoich kontach i przekazania ich do organu egzekucyjnego. Zajęcie konta może dotyczyć wszystkich rodzajów kont (firmowe, osobiste, oszczędnościowe, lokaty).

  Zajęcia egzekucyjnego dokonuje organ egzekucyjny np. Urząd Skarbowy, Komornik lub ZUS na podstawie przepisów o egzekucji sądowej (komorniczej) lub egzekucji administracyjnej. Środki na rachunku stanowiące kwotę tzw. wolną od zajęcia udostępniamy do Twojej dyspozycji do czasu uregulowania zobowiązań wobec organu egzekucyjnego

Przelewy i transakcje gotówkowe

 • Przelewy krajowe Elixir i Sorbnet (między bankami) realizowane są:

  • Przychodzące: do końca dnia roboczego
  • Wychodzące, złożone :

  - do godz. 15:00  - w tym samym dniu roboczym;

  - po godz. 15:00  –  w następnym dniu roboczym.

  Godziny graniczne dla pozostałych rodzajów przelewów sprawdzisz w regulaminie rachunków.

 • Tak, kwota wypłaty od 20 tys. (lub jeśli bilon przekracza 50 sztuk) wymaga wcześniejszego powiadomienia banku tzw. awizowania.

 • Jeśli pomyliłeś się w danych przelewu (np. wysłałeś niepoprawną kwotę) możesz:

  1. zwrócić się do odbiorcy przelewu (jeśli masz taką możliwość) i poprosić go o zwrot nadpłaconej kwoty lub
  2. złożyć odpowiednią dyspozycję np.  odwołania przelewu na infolinii lub w oddziale banku.
 • Jeśli przelew nie był natychmiastowy, potrzebuje trochę czasu aby dojść do odbiorcy.

  Upewnij się również, że pieniądze zostały przelane na poprawne konto.

  Pamiętaj, że przelewy Elixir (między różnymi bankami) nie są przekazywane w weekendy, a każdy z banków udostępnia klientom tzw. godziny graniczne realizowania przelewów.

 • Potwierdzenie przelewu powinno być odpowiednio wygenerowane w bankowości internetowej w pliku pdf lub mieć pieczątkę i podpis pracownika Banku. Zrzut ekranu nie jest formalnie potwierdzeniem wykonania przelewu.

  • ELIXIR to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, który pozwala sprawnie realizować płatności uznaniowe i obciążeniowe w złotych polskich.
  • Express ELIXIR to przelew natychmiastowy, dzięki któremu środki dostarczone są do odbiorcy w ciągu kilkunastu sekund. Przelewy można realizować w systemie BOSBank24 przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerwy serwisowej w ramach wszystkich banków korzystających z tej usługi lista banków dostępna jest na tej stronie.
  • System SWIFT to system, w którym realizowane są przelewy zagraniczne  w różnych walutach.
  • Przelew SEPA to rodzaj przelewu zagranicznego realizowanego w walucie EURO na terenie EOG oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
  • Przelew TARGET2 to rodzaj szybkiego przelewu zagranicznego w walucie EURO w ramach banków uczestniczących w systemie rozliczeniowym TARGET2. Środki trafią do odbiorcy maksymalnie  w przeciągu kilku godzin od złożenia zlecenia.
 • IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy standard w jakim nadawane są numery  rachunków płatniczych obowiązujący w UE oraz niektórych krajach spoza UE. Numer w standardzie IBAN jest wymagany dla przelewów SEPA i TARGET2 kierowanych na zagraniczne konta bankowe i przelewów z konta w banku zagranicznym na konto krajowe

  Polski numer Iban składa się z 28 znaków – 2 liter z przodu (PL) i 26 cyfr (numeru rachunku). Oznacza to, że aby znaleźć swój numer Iban wystarczy do Twojego numeru rachunku dodać z przodu dwie litery “PL“.

 • Kod BIC/SWIFT BOŚ Banku: EBOSPLPWXXX