Bank Ochrony Środowiska gotowy do obsługi Tarczy Finansowej PFR 2.0

Warszawa, 14 stycznia 2021 r.

BOŚ od jutra rozpocznie przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 2.0 od mikro, małych i średnich firm, które ograniczyły lub zawiesiły działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Bank Ochrony Środowiska w swoich systemach bankowości elektronicznej udostępni formularz aplikacyjny będący odpowiednikiem wniosku subwencyjnego. Klienci BOŚ z sektora MŚP za jego pośrednictwem złożą wnioski o wsparcie finansowe oferowane w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Bank jest pośrednikiem Polskiego Funduszu Rozwoju w zawieraniu z firmami na jego rzecz umów subwencji finansowych.

O subwencję mogą starać się firmy z 45 branż, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019.
Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich start.

Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 13 mld zł.

Złożony w Banku wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z Banku (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozumiemy trudną sytuację przedsiębiorców i angażujemy się we wszelkie możliwe formy ich wspierania. Obsługę Tarczy Finansowej 2.0. traktujemy jako nasz obowiązek. Zapewnienie płynności finansowej da firmom szansę powrotu do normalności po wygaśnięciu pandemii - podkreśla Wojciech Hann.

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie poniosą z tego tytułu kosztów np. za przyjęcie lub rozpatrzenie wniosku. Z Programu mogą skorzystać także przedsiębiorstwa, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Już wkrótce wniosek subwencyjny będzie można złożyć przez bankowość elektroniczną iBoss24.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy Finansowej 2.0 dostępne są pod adresami: https://www.bosbank.pl/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm/tarcza-finansowa-pfr-2 oraz www.pfr.pl/tarcza20 .