BOŚ podpisał pierwsze umowy z Wykonawcami Dokumentacji Technicznej w ramach Inicjatywy ELENA!

City Lighting Consultants Sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska S.C., Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, HYNFRA P.S.A. oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. to podmioty, które zadeklarowały swoją gotowość do opracowania dokumentacji technicznej dla Inwestorów realizujących inwestycje ze wsparciem z grantu ELENA. Nawiązanie tej współpracy umożliwi przygotowanie dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek o średniej kapitalizacji, spółek komunalnych oraz innych podmiotów dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji w obszarze:

  • modernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
  • budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego,
  • budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych.

Dzięki inicjatywie ELENA, klienci BOŚ realizujący inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, zapłacą za dokumentację techniczną tylko 10% jej wartości.

Więcej informacji o projekcie tutaj