BOŚ rozpoczyna Program Ugód dla kredytobiorców walutowych

31 stycznia Bank Ochrony Środowiska uruchamia Program Ugód dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich. Ugody będą zawierane na zasadach zgodnych z propozycjami Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że kredyt walutowy zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych.

Aby zawrzeć ugodę, zainteresowani klienci powinni złożyć wniosek o mediację, która prowadzona będzie z udziałem Mediatora Sądu Polubownego przy KNF i przedstawiciela BOŚ. Procedura Programu Ugód jest uproszczona: podpisanie wniosku o zawarcie ugody i jej zawarcie następuje w wybranym oddziale banku, podczas gdy cały proces mediacji odbywać się będzie zdalnie. Mediacje są bezpłatne.

Szczegóły można znaleźć na stronie.