BOŚ z nową, atrakcyjną EKOlokatą

Bank Ochrony Środowiska wyszedł naprzeciw potrzebom klientów i wzmocnił swoją ofertę o nową EKOlokatę. Chętni na bezpieczne inwestycje mogą liczyć nawet na 5 proc. w skali roku, a za każde zainwestowane 20 tys. zł BOŚ we współpracy z Lasami Państwowymi posadzi jedno drzewo na terenach leśnych dotkniętych kląskami żywiołowymi.

Bank Ochrony Środowiska w ramach wypełniania swojej proekologicznej misji stworzył kolejny produkt, który pozwala jego Klientom na dbanie zarówno o ekologię, jak i prywatne finanse. BOŚ w ramach EKOlokaty Promocyjnej oferuje oprocentowanie 5 proc. w skali 12 miesięcy, 4 proc. w skali 6 miesięcy oraz 3,3 proc. w skali 3 miesięcy. Lokatę można prosto i wygodnie otworzyć zarówno w placówce BOŚ, jak i przez internet. Minimalna kwota środków na lokacie uzależniona jest od sposobu założenia lokaty. W placówce oraz bankowości elektronicznej wynosi 1 tys. zł, a za pośrednictwem strony internetowej www.bosbank.pl 10 tys. zł. Warto jednak pamiętać o tym, że BOŚ wraz z Lasami Państwowymi posadzi jedno drzewo za każde ulokowane 20 tys. zł w ramach akcji „Las oszczędności”. Maksymalna kwota, którą można umieścić na lokacie to 500 tys. zł, jednak każdy może założyć dowolną liczbę takich lokat. Ponadto nie trzeba posiadać konta w BOŚ, by skorzystać z oferty.

— Jako Bank Ochrony Środowiska chcemy dodawać ekologiczny akcent do każdego produktu jaki oferujemy. Za sprawą nowej EKOlokaty Promocyjnej można zadbać nie tylko o własne finanse, ale też dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy terenów leśnych, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. To oczywiście mały krok, ale z setek małych kroków składają się znaczące osiągnięcia — mówi Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ.

— Utrzymanie lasów w jak najlepszym stanie to priorytetowe zadanie Lasów Państwowych. Sadzenie młodego pokolenia drzew to działanie wpisujące się w ideę zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi — dodaje Józef Kubica p. o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Bank Ochrony Środowiska konsekwentnie realizuje swoją strategię, która m.in. zakłada stały rozwój proekologicznych produktów banku. Wartość nowych kredytów proekologicznych udzielonych przez BOŚ w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniosła 412,9 mln zł i była o 25% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, oraz stanowiła blisko 59% sprzedaży kredytów ogółem. Saldo kredytów proekologicznych na koniec marca 2022 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 37,6% wartości portfela kredytowego ogółem (wobec 36,9% na koniec 2021 r.).