Druga edycja konferencji BOŚ „Idea-Biznes-Klimat” już w październiku

Konferencja organizowana przez Bank Ochrony Środowiska „Idea-Biznes-Klimat” odbędzie się 27 października w Radisson Collection Hotel w Warszawie. Podobnie jak w roku ubiegłym, tematami przewodnimi będą wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w związku ze zmianami klimatycznymi oraz szanse związane z zieloną transformacją.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja o roli przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Intencją BOŚ jest pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi i biznesowymi. Ważne wątki poruszane podczas paneli obejmą m.in. oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w bankowości, budownictwie, motoryzacji czy energetyce), przewartościowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, zmiany preferencji konsumentów, jak i transformację energetyczną.

– Zielona transformacja jest największym wyzwaniem stojącym przed europejskimi gospodarkami w ciągu najbliższych dekad. Jako bank z ponad 30-letnim doświadczeniem w finansowaniu projektów przyjaznych środowisku obserwujemy gwałtownie rosnące zainteresowanie tym tematem. Stąd uznaliśmy, że platforma służąca wymianie myśli oraz doświadczeń i konstruktywnej dyskusji będzie stanowić wartość dodaną i realną pomoc dla polskich przedsiębiorców chcących dostosować się do wymogów zmieniającej się rzeczywistości i jednocześnie zachować konkurencyjność. Pierwsza edycja konferencji „Idea-Biznes-Klimat” spotkała się z pozytywnym odbiorem ekspertów i firm, dlatego teraz z jeszcze z większym zapałem przystępujemy do prac nad kolejną odsłoną tego wydarzenia – powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Partnerami konferencji są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Banków Polskich.

Patronem medialnym wydarzenia jest dziennik Rzeczpospolita.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.bosbank.pl/Konferencja-ibk/Konferencja-BOs-Idea-Biznes-Klimat/Konferencja, gdzie systematycznie uzupełniane będą dane na temat szczegółowego programu oraz prelegentów biorących udział w konferencji.

***

Intencją Banku Ochrony Środowiska jest, aby konferencja „Idea-Biznes-Klimat” była organizowana co roku. Jej wyróżnikiem jest szerokie, wieloaspektowe podejście do zmian zachodzących w gospodarce związanych ze zmianami klimatycznymi. Cechą charakterystyczną wydarzenia jest również jego formuła, która stawia na zwięzłe prezentacje zawierające unikalne dane i merytoryczne dyskusje ekspertów na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi a biznesowymi.