Już ponad tysiąc dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych przyznanych w programie „Mój elektryk”

W ciągu pół roku od uruchomienia dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych w ramach programu „Mój elektryk” pozytywnie rozpatrzono ponad 1000 wniosków. Łączna wartość przyznanych dotacji to ponad 33,7 mln zł.

Celem programu priorytetowego „Mój elektryk” jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program zakłada dwie ścieżki – dotacje na zakup pojazdów obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest prowadzona przez Bank Ochrony Środowiska. Program jest realizowany w formule „jednego okienka” – wnioski o dopłatę do leasingu klienci składają w firmach leasingowych współpracujących z BOŚ.

Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 18 firmami leasingowymi – ich lista jest dostępna na stronie https://www.bosbank.pl/moj-elektryk Kolejne firmy leasingowe przystąpią do programu w najbliższych tygodniach.

Postęp w realizacji programu sprawił, że w marcu br. Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o zwiększeniu do 100 mln zł puli środków, które BOŚ może przeznaczyć na dopłaty do leasingu.

Łączna wartość przyznanych dopłat wynosi już ponad 33,7 mln zł – ta kwota pokryje koszty opłaty wstępnej dla 1.092 pojazdów elektrycznych, w tym 899 pojazdów kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) i 189 pojazdów kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t).  Dotacje zostały przyznane także do leasingu 4 pojazdów kategorii L (pojazdy dwu- lub trzykołowe).

— „Mój elektryk” to doskonały przykład efektywnej współpracy sektora publicznego z prywatnym w celu modernizacji polskiej gospodarki i realizacji założeń polityki klimatycznej. Pierwsze miesiące funkcjonowania programu pokazują, że dobrze odpowiada on na potrzeby rynkowe. Jako Bank Ochrony Środowiska jesteśmy dumni, że możemy wnieść do niego nasze know-how oraz zbierać doświadczenie na przyszłość. Jestem przekonany, że wyzwania, jakie będą się wiązały z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu, spowodują, że w przyszłości podobnych inicjatyw bazujących na kooperacji międzysektorowej zobaczymy jeszcze więcej — powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska

Wśród beneficjentów dotacji przeważają przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (96,79% dopłat). Z dopłat korzystają także samorządy terytorialne (przykładem może być Miasto Stołeczne Warszawa, która nabyło pojazdy dla Zarządu Oczyszczania Miasta, czy Dąbrowa Górnicza, która nabyła pojazdy dla spółki komunalnej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.).

Coraz więcej wniosków o dotację składają firmy, które korzystają z dużej liczby pojazdów, przykładami mogą być udane wdrożenia elektryków we floty – jeden z operatorów paczkomatów uzyskał finansowanie dla 120 bezemisyjnych pojazdów, o 30 ekologicznych pojazdów powiększyła się również flota znanej firmy kurierskiej.

Najwięcej dotacji trafiło do klientów firm Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., PKO Leasing S.A., i Volkswagen Financial Services Sp. z o.o. Wnioski złożone przez klientów tych firm stanowią ponad 86% wszystkich przyznanych dotacji.

— Od współpracujących z BOŚ firm leasingowych otrzymujemy sygnały, że obecnie przygotowywane są setki kolejnych wniosków o dotację. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach liczba chętnych na skorzystanie z dopłat do leasingu samochodów elektrycznych będzie systematycznie rosnąć, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia udziału pojazdów zeroemisyjnych poruszających się po polskich drogach — dodał Marek Szczepański, dyrektor Departamentu Programów Publicznych i Projektów Unijnych w BOŚ.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, na koniec marca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 45 242 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. W całym I kwartale br. ich liczba zwiększyła się o 5 708 sztuk, tj. o 57% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, kiedy zarejestrowano 3 628 takich aut.