Konkurs „Lider zielonej transformacji - Wyróżnienie BOŚ”

„Lider zielonej transformacji - Wyróżnienie BOŚ” to konkurs, który uruchomiliśmy 2 stycznia dla naszych Klientów.

Ma on na celu wyróżnienie zrealizowanych inwestycji, sfinansowanych udzielonym przez BOŚ kredytem inwestycyjnym, wykazujących znaczący efekt ekologiczny.

Laureatom przyznane zostaną wyróżnienia za największy efekt ekologiczny w danej kategorii konkursowej.

Inwestycja spełniająca kryteria przewidziane regulaminem konkursowym, zostanie zakwalifikowana do jednej z 9 kategorii konkursowych. Wyróżnienia przyznawane będą 2 razy w roku tj. dla inwestycji zakończonych od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia br.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie:

www.bosbank.pl/lider-zielonej-transformacji-wyroznienie-bos