Nabór wniosków o dofinansowanie z unijnej inicjatywy ELENA

Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z unijnej inicjatywy ELENA dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej, w obszarach:

  • poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja w połączeniu z OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw,
  • budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych,
  • budowa i modernizacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
  • modernizacja oświetlenia ulicznego.

Oznacza to, że Inwestorzy (jednostki samorządów terytorialnych, spółki komunalne, przedsiębiorcy oraz uczelnie i inne podmioty) zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania z ELENA kosztów dokumentacji technicznej, mogą składać wnioski o to dofinansowanie w regionalnych Centrach Biznesowych BOŚ.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej tutaj