BOŚ stawia na wysokie standardy w komunikacji z rynkiem

Głównym założeniem działań komunikacyjnych Banku Ochrony Środowiska jest wspieranie realizacji celów strategicznych banku, poprzez budowanie dobrej reputacji marki BOŚ i zaufania do Spółki wśród klientów, akcjonariuszy i przedstawicieli mediów. Potwierdzeniem wysokich standardów komunikacji w BOŚ jest przyjęta Polityka informacyjna dotycząca komunikacji z klientami i mediami oraz w zakresie relacji inwestorskich w Banku Ochrony Środowiska S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska.

W BOŚ dbamy o utrzymanie i wzmocnienie wizerunku jako organizacji kluczowej dla finansowania inwestycji proekologicznych, działającej z pełnym poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Sprawna i efektywna komunikacja pozwala na wzrost zaangażowania pracowników, ich identyfikacji i poczucia więzi z Bankiem oraz budowanie spójnej kultury korporacyjnej opartej na odpowiedzialności i partnerskiej współpracy.

Przyjęta Polityka informacyjna ma na celu określenie mechanizmów komunikacji, które gwarantują właściwy, rzetelny i kompletny dostęp do informacji o banku, jego ofercie produktowej i sposobach udzielania tych informacji. W ramach Polityki bierzemy pod uwagę interesy wszystkich grup docelowych, o ile nie są one sprzeczne z interesami banku, prezentując tym samym  zasady powszechnego i równego dostępu do informacji o BOŚ.

Pełna treść Polityki dostępna tu.