„Pożyczka Zielona” - źródło Twojej naturalnej energii

„Pożyczka Zielona” to idealne rozwiązanie dla osób planujących nowoczesne ekologiczne zmiany. Specjalna promocja obowiązuje od 21 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Korzyści oferty:

  • stałe oprocentowanie do 36 miesięcy
  • kwota kredytu do 100 000 zł
  • okres kredytowania do 10 lat
  • możliwość łączenia celów
  • RRSO 12,23%

W ramach promocji środki z „Pożyczki Zielonej” mogą zostać wykorzystane na:

  • odnawialne źródła energii (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii, przydomowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych),
  • efektywność energetyczną czy termomodernizację (podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, elektryczne, w tym demontaż starego kotła, wykonanie przyłącza gazowego, zakup i montaż nowego kotła, wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów; zakup i montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych; zakup i montaż energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej),
  • gospodarkę odpadową (realizację prac związanych z utylizacją materiałów budowlanych zawierających azbest),
  • gospodarkę wodną i małą retencję (zakup i montaż zbiornika/-ów na wodę opadową, studni chłonnych, drenażu rozsączającego; wykonanie ogródka deszczowego; zmianę nieprzepuszczalnych na powierzchnie przepuszczalne; wykonanie studni głębinowej albo studni abisyńskiej; wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączeniem gruntowym, posiadających stosowny certyfikat EKO),
  • EKO środki transportu (zakup nowego lub używanego, nie starszego niż 3 letniego, samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, zakup roweru, hulajnogi lub innych pojazdów o napędzie elektrycznym).

Szczegółowe informacje na temat promocji wraz z regulaminem są dostępne na www.

Aby skorzystać z oferty, należy złożyć wniosek w najbliższym oddziale banku, poprzez infolinię lub za pośrednictwem formularza na stronie www.

Więcej informacji pod numerem: 22 543 34 34.