Pożyczka Zielona

do 100 000 zł na różne cele ekologiczne,
RRSO 12,91%
Skontaktuj się

Pożyczka zielona

Dbasz o zdrowie i środowisko, planujesz ekologiczne zmiany? Pożyczka Zielona umożliwi Ci połączenie wielu celów ekologicznych w ramach jednego kredytu.
A jeśli weźmiesz pożyczkę maksymalnie na 3 lata, zyskujesz pewność, że Twoja rata się nie zmieni.

Twoje korzyści

 • Stałe oprocentowanie
  do 36 miesięcy

 • Możliwość łączenia wielu celów ekologicznych

 • Okres kredytowania
  do 10 lat

 • Kwota kredytu
  od 40 000 do 100 000 zł

Co możesz sfinansować?

 • gospodarkę wodną
 • odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła
 • efektywność energetyczną / termomodernizację
 • ekologiczne środki transportu
 • gospodarkę odpadową

Jak otrzymać?

Wypełnij formularz kontaktowy przez internet

Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy Ci warunki


Umowę podpiszesz
w dowolnej placówce banku

Pieniądze przekażemy
na Twój rachunek

Warunki cenowe

 • Okres
  kredytowania
  Rodzaj
  oprocentowania
  Wysokość oprocentowania
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja przygotowawcza
  (od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
  do 36 miesięcystałe10,99%3,00%
  powyżej 36 miesięcy
  do 120 miesięcy
  zmienneWIBOR 6 M + 5,25 p.p. marży3,00%

  Okres trwania promocji od dnia 6 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

  • Beneficjenci Programu priorytetowego Czyste powietrze mogą skorzystać z oferty Pożyczki Zielonej polegającej na zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej według stawek zamieszczonych w poniższej tabeli:

   Okres
   kredytowania
   Rodzaj
   oprocentowania
   Wysokość oprocentowania
   (w stosunku rocznym)
   Prowizja przygotowawcza
   (od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
   do 36 miesięcystałe9,99%2,99%
   powyżej 36 miesięcy
   do 120 miesięcy
   zmienneWIBOR 6M +
   2,99 p.p. marży
   1,49%

   Warunkiem skorzystania z oferty cenowej, jest dostarczenie do Banku przez Uczestnika Promocji umowy dotacji lub pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Promocja dla Beneficjentów Programu priorytetowego Czyste powietrze dostępna jest tylko w oddziałach BOŚ Banku.

   Promocja trwa w okresie od 6 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Ważne informacje

 • Odnawialne źródła energii

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • zakup i montaż pomp ciepła,
  • zakup i montaż magazynów energii,
  • zakup i montaż przydomowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  Efektywność energetyczna/ termomodernizacje

  • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, węzłem cieplnym i budową/modernizacją instalacji wewnętrznej,
  • wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, elektryczne, w przypadku kotłów opalanych biomasą lub węglem, wyłącznie jeśli  spełniają kryterium Ekoprojektu, w tym demontaż starego kotła,
  • wykonanie przyłącza gazowego (kotłowania gazowa, przyłącze gazowe, kocioł gazowy, dokumentacja projektowa),
  • zakup i montaż nowego kotła (spośród wymienionych w pkt 3) wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi w tym kolektorów słonecznych,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów,
  • zakup i montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
  • zakup i montaż energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej.

  Gospodarka odpadowa

  • zakres prac związanych z utylizacją materiałów budowlanych zawierających azbest (demontaż, wywóz, unieszkodliwienie odpadów, nowe pokrycie dachowe).

  Gospodarka wodna / mała retencja

  • zakupie i montażu: zbiornika/ów na wodę opadową (podziemnych, naziemnych), studni chłonnych, drenażu rozsączającego; finansowane są również niezbędne badania hydrogeologiczne i dodatkowe prace ziemne,
  • wykonaniu ogródka deszczowego (ogródek w glebie, w pojemniku); finansowane są: projekt, materiały, roślinność i montaż,
  • zmianie nawierzchni nieprzepuszczalnych na powierzchnie przepuszczalne (trawiaste, zadarnione umocnione tzw. ekokratami, żwirowe, żwirowe umocnione tzw. ekokratami); finansowane są materiały i montaż,
  • wykonaniu studni głębinowej albo studni abisyńskiej; finansowane są: niezbędne badania hydrogeologiczne, projekt, budowa studni, zakup i montaż: pomp, zestawu filtracyjnego/uzdatniania wody, zasobników wody, rur i innych niezbędnych elementów instalacji wodociągowej,
  • wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączeniem gruntowym, posiadających stosowny certyfikat EKO.

  EKO środki transportu

  • zakup nowego lub używanego (nie starszego niż 3 letniego) samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym,
  • zakup roweru, hulajnogi lub innych pojazdów o napędzie elektrycznym.

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

Wniosek o pożyczkę możesz też złożyć w Oddziale Banku

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,91 %, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 48 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 67 937,69 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,10 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 02.02.2024 r. równej 5,85 %), powiększonej o marżę 5,25 p.p., całkowity koszt kredytu wynosi 19 937,69 zł (w tym: prowizja w wysokości 3,00 % tj. 1 440,00 zł, oraz odsetki w wysokości 18 497,69 zł), kredyt spłacany w 72 ratach miesięcznych w tym 71 rat równych w wysokości 943,58 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 943,51 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Promocja trwa w okresie od 6 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Regulamin Promocji Eko Pożyczki „Pożyczka Zielona” dostępny jest na stronie www.bosbank.pl oraz w placówkach Banku.

Regulamin Promocji „Pożyczka Zielona” dostępny jest na stronie www.bosbank.pl oraz w placówkach Banku.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego