Ważny komunikat dla beneficjentów programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"

Beneficjent programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", zobowiązany jest dostarczyć do Banku, nie później niż do 31 grudnia 2020 r., dokumenty potwierdzające, że wszystkie osoby składające w systemie bankowości elektronicznej Wnioski o udzielenie Subwencji Finansowej przez PFR, Wnioski Odwoławcze od decyzji PFR oraz podpisujące Umowę Subwencji Finansowej były uprawnione lub umocowane do reprezentowania Beneficjenta.