Znamy agendę konferencji „Idea-Biznes-Klimat”

Bank Ochrony Środowiska, organizator konferencji „Idea-Biznes-Klimat”, opublikował agendę tegorocznej edycji wydarzenia. Program koncentruje się na zagadnieniach związanych z ekologią, zieloną transformacją oraz wyzwaniach w obszarze energetyki z perspektywy kluczowych dla gospodarki sektorów. Konferencja odbędzie się 27 października w Radisson Collection Hotel w Warszawie.

– Trwający obecnie kryzys energetyczny i zawirowania gospodarcze jeszcze bardziej uwidoczniają, jak fundamentalnym zagadnieniem jest zielona transformacja oraz inwestycje w zmianę miksu energetycznego.  Ponadto, realizacja celów klimatycznych UE wiąże się z licznymi wyzwaniami i rodzi wiele pytań, a biznes, by odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, musi działać i reagować już teraz. To wszystko powoduje, że konferencja „Idea-Biznes-Klimat” doskonale wpisuje się w bieżące potrzeby środowisk biznesowych i porusza jedną z najistotniejszych dla decydentów i przedsiębiorców problematykę. To również platforma przyjazna wymianie wiedzy i wzajemnym inspirowaniu się. Naszą ambicją jest, aby nasza konferencja realnie wspierała zachodzące w Polsce przemiany związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i dążeniem do zrównoważonej gospodarki. Liczę, że wraz z uczestnikami wydarzenia – wybitnymi ekspertami oraz osobami decyzyjnymi reprezentującymi różne środowiska i branże – uda nam się znaleźć odpowiedzi na kluczowe kwestie związane z trwającymi procesami – powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Tegoroczny program wydarzenia został podzielony na bloki tematyczne, którym będą towarzyszyć dyskusje panelowe. W pierwszej kolejności zostaną poruszone kwestie związane z finansowaniem przyjaznych środowisku inwestycji. Zaproszeni eksperci wezmą udział w dwóch panelach z tego obszaru: „Zielone obligacje. Zielone kredyty. Czy cała oferta banków wkrótce się zazieleni?” oraz „Zielone inwestycje – jak pozyskać środki na ich realizację?”. Następnie za sprawą panelu „Net zero wyzwaniem czy sprzymierzeńcem dla przemysłu spożywczego? Jak wpłynie na efektywność produkcji, jakość oraz ceny żywności?” w centrum uwagi znajdą się kwestie związane z rynkiem rolnym i przetwórstwem żywności w kontekście realizacji klimatycznych celów UE. Po tej dyskusji głos zabiorą przedstawiciele świata high-tech, którzy w panelu „Nowe technologie dla ochrony środowiska” będą opowiadać jak nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do redukcji emisji w gospodarce. W dalszej kolejności odbędzie się panel poświęcony optymalizacji polskiej struktury produkcji i konsumpcji energii pt. „Energia słoneczna, wiatr, biogaz, wodór, a może atom? Polski miks energetyczny bez węgla”. Nie zabraknie również miejsca dla bardzo medialnego w ostatnich tygodniach tematu dotyczącego zasobów wodnych. W panelu pod nazwą „Woda i jej retencja – jak chronić i efektywnie korzystać z najcenniejszego zasobu?” zaproszeni eksperci będą dyskutować jak skutecznie przeciwdziałać negatywnym zmianom wywoływanym przez susze oraz inne anomalie pogodowe. Kończyć konferencję będą dwa panele „Zrównoważony rozwój w budownictwie – legislacja, technologie, finansowanie inwestycji” oraz „Zeroemisyjny transport i logistyka przyszłości – szanse i główne bariery”, które skupią się z kolei na tematyce związanej z rozwojem niskoemisyjnego budownictwa i transportu.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja o roli przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Intencją BOŚ jest pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi i biznesowymi. Ważne wątki poruszane podczas paneli obejmą m.in. oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w bankowości, budownictwie, motoryzacji czy energetyce), przewartościowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, zmiany preferencji konsumentów, jak i transformację energetyczną.

– Naszą intencją jest, aby konferencja „Idea-Biznes-Klimat” na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń związanych z szeroko rozumianą zieloną transformacją. Jej wyróżnikiem jest wieloaspektowe podejście do zmian zachodzących w gospodarce w związku ze zmianami klimatycznymi. Stawiamy przede wszystkim na wysoki poziom merytoryczny i otwartość, stąd formuła konferencji przewiduje jedynie zwięzłe prezentacje zawierające unikalne dane, po których do dyskusji z obecnymi ekspertami zapraszana jest także zebrana publiczność – dodał prezes Hann.

Partnerami konferencji są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Banków Polskich.

Patronem medialnym wydarzenia są: dziennik Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa, WysokieNapięcie.pl, portal Teraz Środowisko oraz wnp.pl.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.bosbank.pl/Konferencja-ibk/Konferencja-BOs-Idea-Biznes-Klimat/Konferencja, gdzie systematycznie uzupełniane będą informacje na temat szczegółowego programu oraz prelegentów biorących udział w konferencji.