Promowana oferta

  • Pożyczka hipoteczna

    Najtańszy sposób na małe i duże potrzeby Skontaktuj się
Na remont, spłatę pożyczek w innym banku, zakup samochodu, wymarzone wakacje lub inne większe wydatki. Niezależnie od celu, jeśli posiadasz nieruchomość i potrzebujesz większej gotówki pożyczka hipoteczna jest najlepszym rozwiązaniem.
  • Okres kredytowania do 30 lat


  • Spłata w wygodnych ratach stałych lub malejących


  • Do 3 miesięcy
    w roku wakacji kredytowych

  • Do 70% wartości nieruchomości1

Skontaktuj się

Możesz zyskać więcej

  • Możliwość obniżenia marży w przypadku skorzystania z dodatkowego produktu np. karta kredytowakonto czy pakiet ubezpieczeń.

Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku,
zadzwoń 801 355 455* lub

Skontaktuj się z nami

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej uruchamianej jednorazowo na spłatę zobowiązań kredytowych, na podstawie przykładu reprezentatywnego dla zabezpieczenia na lokalu mieszkalnym na dzień 18.05.2020 r. wynosi 4,73% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 200 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 4,29% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 15.05.2020 r. wynosi 0,69%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,6%, LTV = 50%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 3% od kwoty kredytu tj. 6 000 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży  kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku)  przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 9 500 PLN, m-czny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez kosztów)  w całym okresie kredytowania 0 PLN przy spełnieniu warunków zwolnienia z opłaty, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem.

Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i przy uwzględnieniu podwyższonej marży do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 203,22 PLN.  Natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego  wyniesie 1 100,38 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 344 300,27 PLN

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej.

_______________________________________

1Do 70% wartości lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej, niezależnie od waluty pożyczki lub do 60% wartości działki rekreacyjnej, domu letniskowego lub nieruchomości rolno-siedliskowej