Kredyt Czyste Powietrze

z dotacją do 99 000 zł na pompę ciepła
i termomodernizację w nowej edycji
programu „Czyste Powietrze”

RRSO 9,90%
Skontaktuj się

Nowe zasady rządowego programu „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę jakości powietrza
oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych.

Planujesz zakup nowoczesnej pompy ciepła, wymianę pieca, a może termomodernizację budynku?

Zapoznaj się z nowymi, lepszymi warunkami Kredytu Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu
do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Skorzystaj i wymień swoje urządzenie grzewcze na niskoemisyjne, a także zadbaj o efektywność energetyczną Twojego domu.

Twoje korzyści

 • Kwota do 150 000 zł

 • Okres kredytowanie
  do 12 lat

 • Możliwa dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu
  do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania

 • Niższe rachunki
  dla Twojego domu

Kredyt Czyste Powietrze

– zapoznaj się z nowymi warunkami oferty

Z programu „Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie można uzyskać dotację do 66.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 99.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dowiedz się więcej: www.czystepowietrze.gov.pl
Oblicz ile dofinansowania możesz uzyskać: Kalkulator dotacji



Jak uzyskasz kredyt i dotację w BOŚ?

 1. Składasz wniosek o kredyt w placówce BOŚ, my oceniamy Twoją zdolność do spłaty kredytu
 2. Nasz Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i wyśle go do WFOŚiGW
 3. WFOŚiGW oceni wniosek i zawrze z Tobą umowę dotacji
 4. BOŚ wypłaci środki z kredytu na Twój rachunek
 5. Po zrealizowaniu rozliczasz przedsięwzięcie w WFOŚiGW
 6. WFOŚiGW przekaże dotację do BOŚ, a my spłacamy część Twojego kredytu

Kredyt Czyste Powietrze

Poprawa efektywności energetycznej Twojego domu to niższe rachunki! Sprawdź, jak sfinansujesz to kredytem Czyste Powietrze z dotacją.

Koszty przedsięwzięcia możesz także sfinansować Pożyczką Zieloną w Banku Ochrony Środowiska. Dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” Bank przygotował preferencyjne warunki w stosunku do oferty podstawowej. Wówczas wniosek o dotację w programie „Czyste Powietrze” złożysz samodzielnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska lub on-line na Gov.pl

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 46 900,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 64 346,74 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,85%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 08.04.2024 r. równej 5,86%), powiększonej o marżę 2,99 p.p., całkowity koszt kredytu wynosi 17 446,74 zł (w tym: prowizja w wysokości 2,00%, tj. 938,00 zł oraz odsetki w wysokości 16 508,74 zł), kredyt spłacany w 84 ratach miesięcznych w tym 83 raty równe w wysokości 766,03 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 766,25 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.04.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Szczegółowe informacje o „Kredycie Czyste Powietrze” dostępne są na stronie www.bosbank.pl/czyste-powietrze oraz w placówkach Banku. Informacja uwzględnia koszty prowadzenia obowiązkowego ROR w wysokości 9 zł miesięcznie (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat koszt prowadzenia rachunku może wynosić 0 PLN). Warunkiem zwolnienia z opłaty za ROR jest wpływ na rachunek w każdym miesiącu co najmniej 1 500 PLN. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Informacja przygotowana wg stanu na 08.04.2024 r.

Rządowy program „Czyste Powietrze” jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowiedz się więcej: www.czystepowietrze.gov.pl

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego