Promowana oferta

 • Przejrzysta pożyczka

  Zadbaj o zdrowe powietrze RRSO 6,60% Złóż wniosek

Twoje korzyści

 • Nawet
  do 80 000 zł brutto

 • Masz nawet
  120 miesięcy
  na spłatę

 • Złóż wniosek
  przez internet

Złóż wniosek

Jak otrzymać?

Złóż wniosek

Ważne informacje

 • Okres
  kredytowania
  Rodzaj
  oprocentowania
  Wysokość oprocentowania
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja przygotowawcza
  (od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
  do 36 miesięcystałe6,00%2,00%
  powyżej 36 miesięcy
  do 120 miesięcy
  zmienneWIBOR 6M +
  5,00 p.p. marży
 • Beneficjenci Programu priorytetowego Czyste powietrze mogą skorzystać z Promocji „Przejrzysta pożyczka” polegającej na zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej według stawek zamieszczonych w poniższej tabeli:

  Okres kredytowaniaRodzaj i wysokość oprocentowania
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja przygotowawcza
  (od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
  do 36 miesięcystałe: 3,00%2,00%
  powyżej 36 miesięcy
  do 120 miesięcy
  zmienne: WIBOR 6M + 1,00 p.p. marży 

  Warunkiem skorzystania z oferty cenowej, jest dostarczenie do Banku przez Uczestnika Promocji umowy dotacji lub pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Promocja dla Beneficjentów Programu priorytetowego Czyste powietrze dostępna jest tylko w oddziałach BOŚ Banku.

  Promocja trwa w okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

 • Przejrzysta pożyczka umożliwia:

  • wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą klasy 5, elektryczne, węglowe klasy 5, kominki z płaszczem wodnym, w tym demontaż starego kotła i instalacji,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych
  • zakup i montaż nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi oraz ekoarmatury,
  • wymianę przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i  c.w.u.,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych1, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków,
  • zakup paliwa do kotłów zgodnego z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przy czym nie dopuszcza się zakupu mułów węglowych, węgla brunatnego oraz flotokoncentratów,
  • prace termomodernizacyjne polegające na:
   • dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie,
   • dociepleniu przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
   • wymianie lub montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi,
  • zakup i montaż pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. gont, dachówka ceramiczna, łupki.
Wniosek o pożyczkę możesz też złożyć przez telefon 801 335 455,
+48 22 543 34 34 lub w Oddziale Banku

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24 lub zadzwoń pod numer 22 543 34 34

_______________________________

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,60%, przy założeniu że całkowita kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztów) wynosi 30.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 36 212,54 zł, oprocentowanie
zmienne w wysokości 5,71 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 22.04.2020 r. wynosi 0,71%),
powiększonej o marżę 5,00 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 6 212,54 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 2,00%,
tj. 600 zł, oraz odsetki w wysokości 5 612,54 zł), pożyczka spłacana w 72 równych ratach w wysokości
502,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 22.04.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności
kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia
ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Promocja trwa w okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Z Promocji Przejrzysta pożyczka mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  • wyciągi w formie elektronicznej oraz
  • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
 2. udzielą wszystkich zgód marketingowych przewidzianych we wniosku o EKOpożyczkę oraz
 3. udzielą zgody na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminów, tabel oprocentowania, taryf prowizji i opłat) z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji oraz
 4. uzyskają pozytywną decyzję kredytową oraz
 5. w okresie trwania promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 100.000 zł w dowolnym oddziale Banku lub złożą wniosek dostępny na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl.

Do EKOpożyczki w ramach Promocji Przejrzysta pożyczka może przystąpić tylko dwóch pożyczkobiorców, a przynajmniej jeden z nich musi spełnić warunki określone powyżej.

W terminie trzech miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKOpożyczki, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do dostarczenia do Banku dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć, na które została udzielona EKOpożyczka. Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć musi obejmować minimum 80 % kwoty udzielonej EKOpożyczki. 1


1W przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych termin dostarczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być na pisemny wniosek wydłużony do sześciu miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKO Pożyczki.