BOŚ SMS powiadomienia

Dzięki BOŚ SMS powiadomienia masz możliwość stałego kontrolowania stanu Twojego rachunku. 
W ramach wybranego pakietu możesz otrzymywać:

 • informacje o saldzie - sam wybierasz dzień i godzinę, o której chcesz otrzymywać wiadomość z Banku
 • informacje o statusie przelewu - potwierdzenie realizacji lub odrzucenia dowolnego przelewu
 • informacje o zmianie salda rachunku
 • informacje o debecie na rachunku - informacja o wystąpieniu debetu na rachunku
 • informacje o logowaniu do serwisu bankowości internetowej - informacja o udanym lub nieudanym logowaniu

Aby aktywować BOŚ SMS powiadomienia, wystarczy złożyć Dyspozycję w placówce Banku.

 • Pakiet bezpłatny standardowy rozszerzony
  opłata 0 zł 4,80 zł 7,50 zł
  liczba sms-ów w ramach Pakietu 3 20 40
  cena sms-a po wykorzystaniu sms-ów w ramach Pakietu 0,5 zł 0,25 zł 0,20 zł
  okres rozliczeniowy 30 dni 30 dni 30 dni

  Za korzystanie z Serwisu SMS w ramach Pakietu SMS pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Banku.