Gwarancja Kreatywna Europa

Jesteś inwestorem sektora kultury i kreatywnego (Branża „CCS”), twoja działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej albo innej twórczej ekspresji.

Zabezpiecz spłatę kredytu Gwarancją Kreatywna Europa

Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mają ułatwiony dostęp do finansowania.

Szczegóły

Korzyści dla przedsiębiorcy

 • dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji BGK,
 • wysoka kwota kredytu,
 • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane są w banku kredytującym,
 • gwarancja umożliwia zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,
 • dostępność dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.

Dla kogo

Celem gwarancji jest zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący dla przedsiębiorcy z sektora MŚP, który prowadzi swoją działalność w branży zaliczanej do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury (CCS - z ang. Cultural and Creative Sectors) lub realizuje projekt albo zamierza realizować projekt w tych sektorach.

Do tych obszarów i rodzajów działalności zaliczamy m.in.:

 • archiwa, biblioteki, muzea, rękodzieło artystyczne;
 • wydawanie książek, gazet, czasopism;
 • sztuki audiowizualne i multimedia (produkcja, rejestracja i dystrybucja filmów i muzyki, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, gry wideo i multimedia);
 • architektura (doradztwo, projektowanie i planowanie);
 • materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe;
 • sztuki sceniczne, festiwale;

Podstawowe parametry Gwarancji Kreatywna Europa

 • Rodzaj pomocy publicznej: pomoc de minimis
 • Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
 • Okres gwarancji:
  • 27 miesięcy kredyty obrotowe,
  • 99 miesięcy kredyty inwestycyjne
 • Maksymalna kwota kredytu: 8,4 mln PLN
 • Maksymalna kwota gwarancji: 1,5 mln EUR (równowartość w PLN)

Cena

0,25 % - opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia Gwarancji Kreatywna Europa

Skontaktuj się z nami