Raporty kwartalne
I kwartał 2020 roku13.05.2020

9:00 - konferencja on-lline:

http://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/GPWMedia/video/mp4/20200513_bos.mp4

III kwartał 2020 roku18.11.2020
Raporty półroczne
I półrocze 2020 roku12.08.2020

http://r.dcs.redcdn.pl/http/o2/GPWMedia/video/mp4/20200812_bos.mp4

Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny za 2019 rok17.03.2020
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok17.03.2020
Okresy zamknięte dotyczące instrumentów finansowych BOŚ S.A.