Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne
I kwartał 2023 roku10.05.2023
III kwartał 2023 roku08.11.2023
Raporty półroczne
I półrocze 2023 roku09.08.2023
Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny za 2022 rok22.03.2023
Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok22.03.2023
Okresy zamknięte dotyczące instrumentów finansowych BOŚ S.A.