Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne
I kwartał 2024 roku08.05.2024
III kwartał 2024 roku14.11.2024
Raporty półroczne
I półrocze 2024 roku14.08.2024
Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok08.03.2024
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok08.03.2024
Okresy zamknięte dotyczące instrumentów finansowych BOŚ S.A.