Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne
I kwartał 2022 roku11.05.2022
III kwartał 2022 roku09.11.2022
Raporty półroczne
I półrocze 2022 roku10.08.2022
Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny za 2021 rok31.03.2022
Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok31.03.2022
Okresy zamknięte dotyczące instrumentów finansowych BOŚ S.A.