Informacje
finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł)IQ20242023202220212020
Wyniki z tytułu odsetek202 682810 981758 340376 085370 980
Wyniki z tytułu opłat i prowizji33 828131 525127 568141 854134 590
Zysk brutto77 459157 032194 13579 269-285 753
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku45 88378 374128 24447 456-306 934
Aktywa21 002 61022 032 45122 006 18120 585 74020 505 829
Należności od klientów10 892 74910 767 43611 125 82711 855 64711 887 297
Zobowiązania wobec klientów17 573 98918 565 19718 820 80917 007 86316 560 715
Kapitał własny2 189 7752 148 6201 964 1381 865 7951 913 170
Kapitał zakładowy Banku929 477929 477929 477929 477929 477
Liczba akcji (w szt.)92 947 67192 947 67192 947 67192 947 67192 947 671
Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję w zł
----

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ SA (xls)

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A.IQ20242023202220212020
Zwrot na aktywach (ROA) (%)0,30,40,60,2-1,6
Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%)61,9858,0059,1169,7171,78
Współczynnik wypłacalności (%)16,4416,2714,9514,6114,86

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.