Informacje
finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł)3Q20232022202120202019
Wyniki z tytułu odsetek613 164758 340376 085370 980419 987
Wyniki z tytułu opłat i prowizji96 536127 568141 854134 59098 373
Zysk brutto136 720194 13579 269-285 753110 188
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku78 655128 24447 456-306 93471 994
Aktywa21 998 07822 006 18120 585 74020 505 82918 486 997
Należności od klientów10 557 74211 125 82711 855 64711 887 29712 003 794
Zobowiązania wobec klientów18 527 61118 820 80917 007 86316 560 71514 914 981
Kapitał własny2 120 1791 964 1381 865 7951 913 1702 196 871
Kapitał zakładowy Banku929 476929 477929 477929 477929 477
Liczba akcji (w szt.)92 947 67092 947 67192 947 67192 947 67192 947 671
Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję w zł-----

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ SA (xls)

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A.3Q20232022202120202019
Zwrot na aktywach (ROA) (%)0,50,60,2-1,60,4
Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%)56,9859,1169,7171,7880,48
Współczynnik wypłacalności (%)16,3114,9514,6114,8616,39

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.