Informacje
finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy BOŚ S.A. na koniec okresu (w tys. zł)1-3Q 2022202120202019201820172016
Wyniki z tytułu odsetek 501 690376 085370 980419 987 384 115 384 018 309 227
Wyniki z tytułu opłat i prowizji 97 674141 854134 59098 373 97 894 109 055 109 168
Zysk brutto 150 41079 269-285 753110 188 88 527 71 708 -78 912
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Banku 115 90347 456-306 93471 994 63 728 46 062 -60 148
Aktywa 22 254 72320 585 74020 505 82918 486 997 18 251 025 19 676 720 20 829 489
Należności od klientów11 840 26411 855 64711 887 29712 003 79411 809 52712 343 77313 965 259
Zobowiązania wobec klientów 18 483 58217 007 86316 560 71514 914 981 14 799 109 15 463 833 17 123 578
Kapitał własny 1 926 2331 865 7951 913 1702 196 871 2 137 566 1 860 433 1 781 889
Kapitał zakładowy Banku 929 477929 477929 477929 477 929 477 628 732 628 732
Liczba akcji (w szt.) 92 947 67192 947 67192 947 67192 947 671 92 947 671 62 873 245 62 873 245
Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedną akcję w zł 0000 0 0 0

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ SA (xls)

Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy BOŚ S.A.1-3Q 2022202120202019201820172016
Zwrot na aktywach (ROA) (%) 0,60,2-1,60,4 0,3 0,2 -0,3
Kredyty udzielone / Zobowiązania wobec klientów (%) 64,0669,7171,7880,48 79,8 79,8 74,6
Współczynnik wypłacalności (%) 13,9114,6114,8616,39 17,95 15,01 14,28

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.