Walne
zgromadzenia

Dokumenty związane z walnym zgromadzeniem

Transmisja obrad ZWZ przez Internet

Bank Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. („ZWZ”), które zwołane zostało na 23 czerwca 2023 r., będą transmitowane przez Internet.

Transmisja obrad ZWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad ZWZ planowanym na godzinę 10:00, w piątek 23 czerwca 2023 r.

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.