Walne
zgromadzenia

Dokumenty związane z walnym zgromadzeniem

Transmisja obrad NWZ przez Internet

Bank Ochrony Środowiska S.A, uprzejmie informuje, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. „NWZ”, które zwołane zostało na 11 marca 2024 r., będą transmitowane przez Internet.

Transmisja obrad NWZ w wersji polskiej, będzie dostępna pod adresem: http://ucstream.pl/bos i rozpocznie się wraz z rozpoczęciem obrad NWZ planowanym na godzinę 10:00, w poniedziałek 11 marca 2024 r.

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.