Kontakt
dla inwestorów

Kontakt

FAQ

  • Audytorem Banku od 2017 r. jest firma Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 186. Informacja dotycząca zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się pod linkiem TU

  • Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu znajduje się w sekcji Relacje Inwestorskie. Bezpośredni link do informacji przekieruje do zakładki Akcjonariat

  • Terminy publikacji wyników finansowych zostały opublikowane raportem bieżącym nr 1/2020.

    Dla ułatwienia, terminy są prezentowane w zakładce Relacji Inwestorskich - Kalendarium

  • Z uwagi na realizację przez Bank Programu Postępowania Naprawczego oraz wymogi wynikające z art. 142 Prawa Bankowego, Bank nie zakłada wypłaty dywidendy w latach 2019-2021.

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bieżący kurs:5.2000 -0.08