Kontakt
dla inwestorów

Kontakt

FAQ

  • Audytorem Banku od 2017 r. jest firma Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 186. Informacja dotycząca zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych znajduje się pod linkiem TU

  • Informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu znajduje się w sekcji Relacje Inwestorskie. Bezpośredni link do informacji przekieruje do zakładki Akcjonariat

  • Terminy publikacji wyników finansowych zostały opublikowane raportem bieżącym nr 1/2022 oraz nr 3/2022.

    Dla ułatwienia, terminy są prezentowane w zakładce Relacji Inwestorskich - Kalendarium

  • Bank Ochrony Środowiska z uwagi na realizację przez Bank Grupowego Planu Naprawy (GPN) oraz wymogi wynikające z art. 142 Prawa Bankowego, do czasu zakończenia GPN nie może wypłacać dywidendy. Działania naprawcze podejmowane w ramach GPN mają na celu osiągnięcie przez Bank trwałej rentowności.

Notowania

Bank Ochrony Środowiska S.A.