Wydarzenia

Uruchomienie naboru Wniosków o dofinansowanie z unijnej inicjatywy ELENA

Bank Ochrony Środowiska S.A. uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie z unijnej inicjatywy ELENA dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej. Oznacza to, że Inwestorzy (jednostki samorządów terytorialnych, spółki komunalne, przedsiębiorcy oraz uczelnie i inne podmioty) zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania z ELENA kosztów dokumentacji technicznej, mogą składać wnioski o to dofinansowanie w regionalnych Centrach Biznesowych BOŚ.

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o wsparcie (Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami) zamieszczone są na stronie https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena/dla-inwestorow-dofinansowanie-dokumentacji-technicznej.

PAŹDZIERNIK 2023

 • Kolejne wydarzenie , w którym uczestniczyli przedstawiciele Banku zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Tematem przewodnim XXII Forum  była „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”. W sesji plenarnej  nasz pracownik promował finansowanie inwestycji proekologicznych w Banku Ochrony Środowiska.  Wydarzenie to było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

WRZESIEŃ 2023

 • W dniu 7 września 2023 uczestniczyliśmy w XIII Forum Dla Zarządców Nieruchomości.  Tematem spotkania były aktualne wyzwania i zagrożenia rynku zarządzania nieruchomościami – aspekty finansowe, prawne i techniczne. Podczas wydarzenia przedstawiciel BOŚ prezentował ofertę Banku Ochrony Środowiska oraz wykorzystanie grantu Elena w sektorze mieszkaniowym.  Podczas Forum  nie zabrakło paneli dyskusyjnych na temat transformacji energetycznej czy też współpracy samorządów ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

CZERWIEC 2023

 • Podczas „Świdnickiego Forum Energetyki Obywatelskiej” organizowanego przez Stowarzyszenie Energetyki Obywatelskiej Ziemi Świdnickiej nasi pracownicy mieli możliwość uczestniczyć w konferencji poświęconej odpowiedzi na pytanie – „Jakie korzyści płyną z lokalnej społeczności energetycznej dla samorządów i przedsiębiorstw?”
 • W dniach 19-20 czerwca 2023 przedstawiciele BOŚ Banku prezentowali ofertę produktową oraz Grant ELENA podczas Szkolenia Zarządców Nieruchomości zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości. W szkoleniu uczestniczyli Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej oraz reprezentanci TBS-ów.

KWIECIEŃ 2023        

 • Konferencja Inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków - „Świadomi energetycznie” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przybliżała uczestnikom tematykę Efektywności Energetycznej od wybory możliwych rozwiązań technologicznych przez najbardziej korzystne źródła finansowania po zagadnienia związane z Certyfikacja energetyczna budynków - świadectwa charakterystyki energetycznej oraz okresowe kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji.
 • Następnym wydarzeniem w kalendarzu była konferencja w Bukowinie Tatrzańskiej skierowana do pracowników gmin zarządzających w imieniu Gminy mieszkaniowym zasobem gminnym oraz Prezesów TBS, jak i pracowników administracji i służb technicznych spółdzielczości mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Organizatorem było Krakowskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

MARZEC 2023

to kolejny miesiąc intensywnych prac mających na celi promocję naszych rozwiązań finansowych między innymi podczas:

 • Drugiego Regionalnego Okrągłego Stołu (2RRT) – Finansowanie Efektywności Energetycznej” zorganizowanego w Katowicach oraz w Łodzi nasi pracownicy prezentowali możliwość wykorzystania Grantu ELENA jak i instrumentów finansowych oferowanych przez BOŚ Bank w Sektorze Mieszkaniowym.
 • We Wrocławiu oraz Toruniu uczestniczyliśmy w konferencji „Inteligentne finanse dla inteligentnych budynków” realizowanej w ramach projektu RoundBaltic, organizowanej przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska. RoundBaltic to działania na rzecz wdrożenia inicjatywy: „Inteligentne finanse dla inteligentnych budynków” (Smart finance for Smart Buildings) w regionie Morza Bałtyckiego. Ogólnym celem „RoundBaltic” jest zwiększenie dostępu do finansowania na rzecz poprawy efektywności energetycznej EE, transformacji energetycznej oraz OZE.

LUTY 2023

 • Ekspert ds. promocji programów pomocowych uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Bzury pod nazwą „Walka ze smogiem w Gminach – Zdrowie, Środowisko, Finanse”. Podczas spotkania przedstawiciele władz samorządowych należących do Stowarzyszenia wymieniali się swoimi doświadczeniami w działaniach poprawiających oddziaływanie na środowisko naturalne.
 • Kolejna konferencja w tym miesiącu, w której uczestniczyliśmy odbyła się w pięknych wnętrzach zamku w Giżycku. Skierowana była do Zarządców nieruchomości oraz Władz Spółdzielni Mieszkaniowych. Temat przewodni to „Pompy ciepła w budownictwie wielorodzinnym” ale podczas wystąpień poruszone zostały szeroko zagadnienia i rozwiązania OZE możliwe do zastosowania w sektorze mieszkaniowym.

STYCZEŃ 2023

 • Początek roku nasi pracownicy rozpoczęli uczestnictwem w cyklu czterech konferencji Liczy się ciepło” organizowanych przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Wydarzenia odbyły się w takich miastach jak Białystok, Kraków, Wrocław, Katowice. Tematem przewodnim konferencji było odpowiedzialne gospodarowanie ciepłem w budownictwie wielorodzinnym oraz budynkach użyteczności publicznej. Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się tutaj (https://liczysiecieplo.pl).

GRUDZIEŃ 2022

Pomimo świątecznej atmosfery oraz końca roku, grudzień również obfitował w bardzo intensywne działania promujące projekt ELENA. Zastał on zaprezentowany m. in. podczas:

 • Konferencji „Finansowanie i wdrażanie inwestycji w efektywność energetyczną” organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawska oraz Mazowiecką Agencję Energetyczną, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.
 • 12. Forum Rozwoju Mazowsza – które odbyło się w dniu 6 grudnia w Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się tutaj
 • kolejnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli pracownicy Banku Ochrony Środowiska była konferencja organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod nazwą: „Prosument zbiorowy – praktyczne aspekty zastosowania OZE w budynkach wielolokalowych”. Projekt ELENA dostępny w BOŚ Banku został tam omówiony przez Prezesa Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.
 • Warsztaty IGN dla przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych, które odbyły się w dniu 13 grudnia w Katowicach, w spotkaniu wzięło udział ponad 30 Spółdzielni Mieszkaniowych.
 • Regionalne Forum Energetyczne Województwa Śląskiego – organizowane w dniach 15-16 grudnia w Wiśle. Więcej informacji znajduje się na stronie tutaj.

LISTOPAD 2022

W listopadzie 2022 r. pracownicy Banku Ochrony Środowiska zaprezentowali realizowany przez Bank projekt ELENA podczas

 • Konferencji w ramach projektu „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”, która odbyła się 14 listopada w Elblągu. Organizatorami wydarzenia byli - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Iceland Liechtenstein Norway Grants. Tematem przewodnim konferencji było omówienie możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu i rozwoju zielonych i niebieskich inicjatyw w północnej Polsce.
 • W dniach 16-17 listopada podczas konferencji „ku Neutralności Klimatycznej” we Wrocławiu zorganizowanej przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska
  Więcej informacji tutaj.
 • 18 listopada podczas zorganizowanego przez Centrum Biznesowe w Gdańsku webinarium dla Spółdzielni Mieszkaniowych z woj. Pomorskiego. Omówiona została tematyka grantu ELENA oraz możliwość finansowania inwestycji Kredytem z premią termomodernizacyjną BGK.

Dodatkowo oprócz uczestnictwa w większych wydarzeniach pracownicy przeprowadzili wiele spotkań indywidualnych z przedstawicielami Urzędów Gmin z terenu całej Polski w formie online oraz bezpośrednio w siedzibach urzędów.

WRZESIEŃ 2022

 • Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin Lubelszczyzny, które odbyło się 6 września w Jastkowie,
 • XII Forum dla Zarządców Nieruchomości zorganizowanego 8 września w Warszawie przez redakcję miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” oraz portalu Administrator24.info.Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj,
 • panelu zatytułowanego „Lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Stabilność systemu, ciepło systemowe i redukcja ubóstwa energetycznego.” w ramach Forum Miasteczek Polskich, które odbyło się w Warszawie 21 września. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj

CZERWIEC 2022

Katowice, 29 czerwca 2022 r.

 • Podczas World Urban Forum (WUF11) organizowanego przez ONZ-Habitat, Dyrektor ds. Współpracy z JST przedstawił w trakcie spotkań zorganizowanych przez Związek Miast Polskich projekt ELENA realizowany w BOŚ.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj:

https://wuf11.katowice.eu/

Lublin, 24-25 czerwca 2022 r.

 • Przedstawiciele BOŚ wzięli udział w XX Kongresie „Ekologia w zarządzaniu Nieruchomościami” zorganizowanym przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj:

https://nape.pl/wydarzenia/xx-kongres-pfszn/

Mrągowo, 14-15 czerwca 2022 r.

 • Udział reprezentacji BOŚ w Konferencji sieciującej Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus). Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Fundacja Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich. Podczas Konferencji zaprezentowano ofertę BOŚ, m.in. możliwość wsparcia Klientów Banku z projektu ELENA.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj.

Mrągowo, 9 czerwca 2022 r.

 • W trakcie XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Dyrektor ds. Współpracy z JST przedstawił możliwości finansowania inwestycji proekologicznych samorządów z wykorzystaniem środków ELENA h.

Więcej na temat oferty Banku można przeczytać w artykule BOŚ Bank wspiera Samorządy Terytorialne w realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj:

https://wartowiedziec.pl/rozwoj-i-fundusze/64564-bos-bank-wspiera-samorzady-terytorialne-w-realizacji-inwestycji-podnoszacych-efektywnosc-energetyczna

Warszawa, 8 czerwca 2022 r.

 • W trakcie pierwszego Regionalnego Okrągłego Stołu dotyczącego finansowania Efektywności Energetycznej w Województwie Mazowieckim, zorganizowanego w ramach Projektu Round Baltic przedstawiciele BOŚ omówili realizowany w Banku projekt ELENA.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj.

MAJ-CZERWIEC 2022

 • Przedstawiciele BOŚ zaprezentowali ofertę dla Jednostek Samorządów Terytorialnych wykorzystującą środki ELENA na spotkaniach m.in. w Otwocku, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Mrągowie, Łodzi i Lipsku.

MAJ 2022

 • W trakcie drugiego Krajowego Okrągłego Stołu dotyczącego finansowania efektywności energetycznej w Polsce (wydarzenie zorganizowane w ramach Forów Sustainable Energy Investment Forums – projektu finansowanego z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020) przedstawiciele BOŚ omówili realizowany w Banku projekt ELENA.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj.