Dla Inwestorów
- sektor mieszkaniowy

Skorzystaj ze wsparcia

W ramach projektu realizowanego przez Bank Ochrony Środowiska S.A., finansowanego ze środków inicjatywy ELENA  Inwestorzy mogą się ubiegać w Banku o wsparcie polegające na:


REFUNDACJI KOSZTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOT. WYŁĄCZNIE SEKTORA MIESZKANIOWEGO


Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne zarządzające zasobami mieszkaniowymi gminy mogą skorzystać z refundacji 90% kosztów brutto (tj. z podatkiem VAT) przygotowania dokumentacji technicznej, niezbędnej do realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.


Więcej informacji znajduje się w Zasadach refundacji ze środków ELENA części kosztów dokumentacji w projektach związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.
Wniosek o refundację należy złożyć u Doradcy w placówce Banku.

Masz pytania? Napisz do nas

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres elena@bosbank.pl