Dla Wykonawców
Dokumentacji Technicznej

Zapraszamy do współpracy

Bank Ochrony Środowiska S.A. zaprasza do współpracy w ramach realizacji projektu ELENA firmy posiadające doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektów inwestycyjnych w obszarach:

🡲 poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja w połączeniu z OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw

🡲 budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych

🡲 modernizacja oświetlenia ulicznego

🡲 budowa i modernizacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z budynkiem

Złóż wniosek o zawarcie Ramowej Umowy Współpracy

Podmioty zainteresowane współpracą, zapraszamy do złożenia Wniosku o zawarcie Ramowej Umowy Współpracy z Bankiem zgodnie z załączonym wzorem. W celu nawiązania współpracy z Bankiem w ramach każdego z ww. obszarów, niezbędne jest złożenie odrębnego wniosku dla każdego obszaru.

Do wniosku należy załączyć:

  1. Opis doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji projektów polegających na przygotowaniu dokumentacji technicznej w ramach obszaru objętego Wnioskiem, zgodnie z załączonym wzorem,
  2. Oświadczenie o niepodleganiu kryteriom wykluczenia, zgodnie z załączonym wzorem,
  3. Kopię umowy konsorcjum – jeśli dotyczy.

Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres elena@bosbank.pl.

Wnioskodawcy, którzy spełnią określone przez Bank kryteria i podpiszą z Bankiem Ramową Umowę o Współpracy będą na kolejnym etapie realizacji projektu zapraszani do składania ofert na przygotowanie dokumentacji zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestorów. Szczegółowe informacje o kryteriach, zasadach i przebiegu procesu naboru znajdują się w „Zasadach i kryteriach wyboru przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Wykonawców Dokumentacji Technicznej”.

BOŚ Bank przyjmuje wnioski Wykonawców Dokumentacji Technicznej w trybie ciągłym od dnia 26 września 2022 r.

Masz pytania? Napisz do nas

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres elena@bosbank.pl