Pytania i odpowiedzi

Aplikacja mobilna BOŚBank24

Pytania i odpowiedzi
 • Aplikację mobilną BOŚBank24 możesz uruchomić na telefonach i tabletach z systemem operacyjnym iOS (od wersji 11) oraz Android (od wersji 6.0). Pobierzesz ją za darmo z Google Play lub App Store w zależności od urządzenia  jakiego używasz.
  Możesz również korzystać z systemu BOŚBank24 w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia mobilnego, jeżeli Twój telefon lub tablet nie spełnia określonych wymagań.

 • Aplikację mobilną możesz aktywować tylko na jednym urządzeniu mobilnym (1 użytkownik systemu = 1 aplikacja mobilna). Użytkownik systemu bankowości internetowej BOŚBank24 może być powiązany tylko z jedna aplikacją mobilną. Jeżeli chcesz zmienić dotychczas używane urządzenie mobilne na nowe musisz je usunąć z listy urządzeń autoryzujących (opcja Ustawienia - w systemie bankowości internetowej) i aktywować nowe urządzenie.

 • W aplikacji mobilnej znajdziesz wszystko to, co w systemie bankowości internetowej BOŚBank24. Dokonasz w niej operacji, przelewów tak samo jak w bankowości na komputerze. A dodatkowo skorzystasz z funkcji jakie daje telefon:

  • zalogujesz się PINem, odciskiem palca lub face ID,
  • sprawdzisz saldo przed zalogowaniem do aplikacji,
  • łatwo obsłużysz aplikację i zachowasz kontrolę dzięki powiadomieniom push,
  • zlecone operacje zautoryzujesz mobilnie – wygodnie i bezpiecznie.
 • Jeśli w systemie bankowości internetowej logujesz się hasłem i smsem aktywację  aplikacji dokonasz w 3 prostych krokach:

  Jeśli w systemie bankowości internetowej logujesz się BOŚtokenem
  aktywację aplikacji dokonasz w 5 prostych krokach:

 • Możesz korzystać tylko z jednej z naszych aplikacji, system bankowości internetowej BOŚBank24 może być powiązany tylko z jedna aplikacją mobilną. Rekomendujemy korzystanie z aplikacji BOŚBank24 dzięki której możesz korzystać z bezpiecznej i wygodnej autoryzacji mobilnej oraz jednocześnie z innych funkcji natywnych aplikacji np. biometrii.

 • Jeśli w systemie bankowości internetowej logujesz się BOŚtokenem zmianę aplikacji dokonasz w 5 prostych krokach:

 • Logowanie do aplikacji jest wygodne i bezpieczne. Zalogujesz się PINem (min. 5, maksymalnie 8 cyfr) lub biometrycznie –  odciskiem palca lub face ID (jeśli umożliwia to Twój telefon lub tablet). PIN i logowanie za pomocą danych biometrycznych ustawiasz podczas aktywacji aplikacji.

 • PIN jest to cyfrowy kod, który ustalasz podczas aktywacji aplikacji. PIN jest poufnym ciągiem cyfr i składa się z 5 do 8 cyfr. PIN służy do logowania i autoryzowania transakcji, stanowi element autoryzacji mobilnej. PIN ustanawiasz odpowiednio w aplikacji mobilnej BOŚBank24 lub aplikacji
  BOŚtoken.

 • Jeżeli zapomniałeś PINu do aplikacji mobilnej (lub wpisując go błędnie zablokowałeś dostęp) musisz ustawić nowy kod PIN -   w tym celu ponownie aktywuj aplikację (sparuj aplikację mobilną z systemem bankowości internetowej BOŚBank24). Uruchom opcję NIE PAMIĘTAM KODU
  PINU na ekranie startowym aplikacji i uruchom przycisk ROZPOCZNIJ PROCES PAROWANIA. Nowy PIN ustanowisz podczas procesu aktywacji.

 • TAK. Aplikacja mobilna posiada domyślnie ustawione limity przelewów. Limit dzienny wynosi 1000 zł, limit jednorazowy 500 zł. Limity możesz zmienić samodzielnie do kwoty maksymalnej wartość limitu dziennego/jednorazowego ustalonego w kanale mobilnym do kwoty maksymalnej wynoszącej
  50 000 zł. Zmiany dokonujesz w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 – opcja USTAWIENIA. Limity możesz zmienić również w placówce Banku składając odpowiednią  dyspozycję dotyczącą limitów.