EKOlogiczny kredyt hipoteczny

Niższe raty kredytu dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.
RRSO od 8,33%
Skontaktuj się
Jesteśmy dumni z naszych produktów ekologicznych, bo dzięki nim możesz kupić nieruchomość i zmniejszyć koszty jej eksploatacji.
 • Niższe koszty utrzymania domu i niższe koszty kredytu

 • Okres kredytowania do 35 lat

 • Oprocentowanie zmienne lub stałe przez 5 lat

 • Wkład własny już od 10%

Skontaktuj się

Wybierz ofertę dla siebie

 • Korzyści dla Klientów korzystających z programu rządowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  Kredyt Hipoteczny

  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p. względem marży standardowej.
 • Promocyjne warunki:

  • Prowizja w wysokości 0,75%
  • Marża niższa o 0,50 p.p. od marży standardowej

  Oferta skierowana jest do pracowników sektora finansowego, m. in. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, innych instytucji sektora finansowego.

  Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Banku.

Jakie warunki musi spełniać nieruchomość?

Ekologiczny kredyt hipoteczny to kredyt na dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny/mieszkanie w domu wielorodzinnym. Budynek nie może być zasilany węglowym źródłem ciepła i musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • wykazuje niskie zużycie energii i przeznaczono odpowiednią kwotę na zakup urządzeń proekologicznych z listy Banku,
 • jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami/posiada certyfikat typu LEED, BREEAM, HQE, DGNB, WELL, ITB EKO, „Zielony Dom”, itp. (udokumentowane nadanym certyfikatem po zakończeniu inwestycji),
 • inwestycja zrealizowana przez dewelopera była sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ S.A.
Sprawdź szczegółowe warunki

Ile możesz zaoszczędzić?


Ekologiczny kredyt hipoteczny

Oferta standardowa

Marża od

2,05%

2,45%

Warunki cenowe

Wybierz rodzaj oprocentowania i sprawdź warunki
 • Oferta z oprocentowaniem zmiennym


  stawka referencyjna

  marża Banku

  a)

  LTV do 80%

  WIBOR 6 M

  2,05

  b)

  LTV powyżej 80%

  WIBOR 6 M

  2,15

  Prowizja przygotowawcza: 2,20%

  LTV- jest to procentowy wskaźnik, obliczony jako stosunek kwoty kredytu/pożyczki, o którą wnioskuje Klient, do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, czyli  nieruchomości na której zabezpiecza się Bank.

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI OPROCENTOWANIA

 • Oferta z oprocentowaniem stałym przez 5 lat

  Zmiany na rynku wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR. Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu nie zmieni się w najbliższych latach skorzystaj z kredytu hipotecznego z czasowo stałą stopą procentową. Twoje raty nie zmienią się przez 5 lat. Później kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem WIBOR i raty będą zależeć od tego wskaźnika.

  Oferta kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym znajduje się w poniższej tabeli. Warunki cenowe, które podajemy na stronie, możemy zmieniać co dwa tygodnie. Ofertę cenową dla pierwszego okresu oprocentowania Twojego kredytu potwierdzimy w Formularzu Informacyjnym.

  INFORMACJA O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO


  Oferta standardowa LTV≤80%

  Oferta standardowa LTV>80%

  Oferta Ekologicznego kredytu hipotecznego

  Oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania

  8,02%

  8,15%

  7,63%

  *Obowiązuje od 26 stycznia 2024 r.

  Prowizja przygotowawcza: 2,20%

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI OPROCENTOWANIA

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o kredyt hipoteczny
Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34* lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00 *.
*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Wypełnij formularz kontaktowy

RRSO dla ekologicznego kredytu hipotecznego

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla ekologicznego kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 30.01.2024 r. wynosi 8,47 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 300 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,90% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 30.01.2024 r. wynosi 5,85%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,05 p.p., LTV 80%1. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20 % od kwoty kredytu tj. 6 600 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 8906 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 9 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2497,08 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2295,61 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 705 416,82 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy  z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

__________________________________

RRSO dla ekologicznego kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu  zabezpieczonego hipoteką na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego na dzień 30.01.2024r. wynosi 8,33% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000 zł; LTV1 (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%1; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 7,63%/rok, marża jest podwyższana o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 6. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 7,90% (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M (na dzień 30.01.2024 r. wynoszący 5,85 %) i marża 2,05 p.p.

Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 5500 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 7422 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 9 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2035,02 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego następującego w trakcie obowiązywania oprocentowania zmiennego ze stałą stopą oprocentowania w 5-letnim okresie kredytowania wyniesie 1868,67PLN, a po zakończeniu 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania czasowo stałego, przy oprocentowaniu zmiennym  wyniesie 1906,95 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 584 827,30 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

________________________

Do 80% wartości lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej, niezależnie od waluty pożyczki lub do 60% wartości działki rekreacyjnej, domu letniskowego lub nieruchomości rolno-siedliskowej.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.