EKOlogiczny kredyt hipoteczny

Niższe raty kredytu dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań.
RRSO od 9,42%
Skontaktuj się
Jesteśmy dumni z naszych produktów ekologicznych, bo dzięki nim możesz kupić nieruchomość i zmniejszyć koszty jej eksploatacji.
 • Niższe koszty utrzymania domu i niższe koszty kredytu

 • Okres kredytowania do 35 lat

 • Oprocentowanie zmienne lub stałe przez 5 lat

 • Wkład własny już od 10%

Skontaktuj się

Wybierz ofertę dla siebie

 • Korzyści dla Klientów korzystających z programu rządowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  Kredyt Hipoteczny

  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p. względem marży standardowej.
 • Prowizja 0% w przypadku zakupu za pośrednictwem Banku ubezpieczenia „Hipoteka pod Ochroną” na okres min. 5 lat.

  Promocja trwa w okresie od dnia 24 marca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Banku.

  REGULAMIN PROMOCJI „Kredyt hipoteczny bez prowizji”

Jakie warunki musi spełniać nieruchomość?

Ekologiczny kredyt hipoteczny to kredyt na dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny/mieszkanie w domu wielorodzinnym. Budynek nie może być zasilany węglowym źródłem ciepła i musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • wykazuje niskie zużycie energii i przeznaczono odpowiednią kwotę na zakup urządzeń proekologicznych z listy Banku,
 • jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami/posiada certyfikat typu LEED, BREEAM, HQE, DGNB, WELL, ITB EKO, „Zielony Dom”, itp. (udokumentowane nadanym certyfikatem po zakończeniu inwestycji),
 • inwestycja zrealizowana przez dewelopera była sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ S.A.
Sprawdź szczegółowe warunki

Ile możesz zaoszczędzić?


Ekologiczny kredyt hipoteczny

Ekologiczny „Kredyt hipoteczny bez prowizji”

Oferta standardowa

Marża od

1,40%

1,40%

1,49%

Prowizja za udzielenie

2,20%

0%

2,20%

REGULAMIN PROMOCJI „Kredyt hipoteczny bez prowizji”

Warunki cenowe

Wybierz rodzaj oprocentowania i sprawdź warunki
 • Oferta z oprocentowaniem zmiennym


  stawka referencyjna

  marża Banku

  dla kwot poniżej 150.000 PLN  a)

  LTV do 30%

  WIBOR 6 M

  1,89

  b)

  LTV powyżej 30% do 50%

  WIBOR 6 M

  1,89

  c)

  LTV powyżej 50% do 80%

  WIBOR 6 M

  2,09

  d)

  LTV powyżej 80%

  WIBOR 6 M

  2,14

  dla kwot od 150.000 PLN  a)

  LTV do 30%

  WIBOR 6 M

  1,40

  b)

  LTV powyżej 30% do 50%

  WIBOR 6 M

  1,59

  c)

  LTV powyżej 50% do 80%

  WIBOR 6 M

  1,75

  d)

  LTV powyżej 80%

  WIBOR 6 M

  1,85

  Prowizja przygotowawcza: 2,20%

  LTV- jest to procentowy wskaźnik, obliczony jako stosunek kwoty kredytu/pożyczki, o którą wnioskuje Klient, do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, czyli  nieruchomości na której zabezpiecza się Bank.

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI OPROCENTOWANIA

 • Oferta z oprocentowaniem stałym przez 5 lat

  Zmiany na rynku wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR. Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu nie zmieni się w najbliższych latach skorzystaj z kredytu hipotecznego z czasowo stałą stopą procentową. Twoje raty nie zmienią się przez 5 lat. Później kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem WIBOR i raty będą zależeć od tego wskaźnika.

  Oferta kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym znajduje się w poniższej tabeli. Warunki cenowe, które podajemy na stronie, możemy zmieniać co dwa tygodnie. Ofertę cenową dla pierwszego okresu oprocentowania Twojego kredytu potwierdzimy w Formularzu Informacyjnym.

  INFORMACJA O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO


  Oferta standardowa LTV<78%

  Oferta standardowa LTV>78%

  Oferta Ekologicznego kredytu hipotecznego

  Oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania

  9,39%

  9,66%

  8,54%

  *Obowiązuje od 31 marca 2023 r.

  Prowizja przygotowawcza: 2,20%

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI PROWIZJI I OPŁAT

  PRZEJDŹ DO PEŁNEJ TABELI OPROCENTOWANIA

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania o kredyt hipoteczny
Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34 lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

RRSO dla ekologicznego kredytu hipotecznego

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla ekologicznego kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 22.02.2023 r. wynosi 9,42 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 300 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,75% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 22.02.2023 r. wynosi 7%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,75 p.p., LTV 80%1. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20 % od kwoty kredytu tj. 6 600 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 8906 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2673,41 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2466,43 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 756 695,88 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy  z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

__________________________________

RRSO dla ekologicznego kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu  zabezpieczonego hipoteką na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego na dzień 14.02.2023 r. wynosi 9,63% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000 zł; LTV1 (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%1; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 8,42%/rok, marża jest podwyższana o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 6. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 8,74% (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M (na dzień 14.02.2023 r. wynoszący 6,99) i marża 1,75 p.p.

Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 5500 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 7422 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2 170,36 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego następującego w trakcie obowiązywania oprocentowania zmiennego ze stałą stopą oprocentowania w 5-letnim okresie kredytowania wyniesie 1 999,61PLN, a po zakończeniu 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania czasowo stałego, przy oprocentowaniu zmiennym  wyniesie 2046,67 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 617 720, 90 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

________________________

Do 80% wartości lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej, niezależnie od waluty pożyczki lub do 60% wartości działki rekreacyjnej, domu letniskowego lub nieruchomości rolno-siedliskowej.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.