Promowana oferta

 • Kredyt hipoteczny

  Zamieszkaj wygodnie w wymarzonych czterech kątach RRSO od 10,57% Skontaktuj się
Planujesz zakup, budowę, remont domu lub mieszkania? Chcesz kupić działkę?
Wybierz kredyt hipoteczny z niską ratą i zamieszkaj w wymarzonych czterech kątach.
 • Okres spłaty do 35 lat w ratach stałych lub malejących

 • Do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku

 • Oprocentowanie zmienne lub zmienne ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania

Skontaktuj się

Wybierz ofertę dla siebie

 • Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki marży dla ekologicznego kredytu hipotecznego dla budynków jest przeznaczenie określonej poniżej kwoty kredytu na montaż elementów proekologicznych z listy:

  • OZE
  • Obieg szarej wody
  • Przydomowa oczyszczalnia ścieków wraz z instalacją magazynowania / zagospodarowania
  • System wentylacji z rekuperacją
  • Gruntowy Wymiennik Ciepła do wentylacji
  • System ogrzewania podłogowego
  • System magazynowania energii
  • Instalacja do ładowania samochodu elektrycznego
  • System inteligentnego domu
  • Instalacja zielonego dachu z wszelkimi elementami niezbędnymi, w tym roślinności
  • Instalacje służące do pozyskania i magazynowania wody deszczowej
  • ogrzewania zasilanego energią elektryczną (ogrzewanie podłogowe, promiennik ciepła)

  🡲 Dla kredytów do 300.000 zł włącznie – na urządzenia proekologiczne musi być przeznaczona kwota minimum 30.000 zł

  🡲 Dla kredytów w kwocie powyżej 300.000 zł – na urządzenia proekologiczne należy przeznaczyć co najmniej 40.000 zł.

  🡲 W przypadku, gdy przedmiotem finansowania nie jest źródło ciepła inwestor musi złożyć oświadczenie iż przez cały okres kredytowania nie będzie korzystał z zasilania węglowego (pod rygorem wzrostu marży).

  lub

  Efektywność energetyczna budynku

  a) Dla mieszkania w budynku jednorodzinnym:

  • wartość wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku, jest/będzie niższa o co najmniej 5 kWh/m2*rok od wartości 70 kWh/(m2*rok),

  b) Dla mieszkania budynku wielorodzinnym:

  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W  [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku, jest/będzie niższa o co najmniej 5 kWh/m2*rok od wartości 65 kWh/(m2*rok),

  c) Dla mieszkania w budynku o różnych funkcjach użytkowych:

  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia, określony w projektowanej charakterystyce energetycznej/świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku jest/będzie niższa w stosunku do wartości maksymalnej wskaźnika EP (dla budynku referencyjnego) wskazanej w charakterystyce energetycznej/świadectwie charakterystyki energetycznej o co najmniej 5 kWh/m2 *rok.

  lub

  1. Certyfikacja budynku poświadczająca zgodność realizowanej inwestycji z przyjętymi standardami ekologicznego budownictwa typu Zielony Dom, LEED, BREEAM, HQE, DGNB, ITB EKO, itp.
  2. Realizacja budynku przez dewelopera została sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ S.A.
  3. Powyższe kryteria stosowane są dla ww. rodzajów budynków również w przypadku ich refinansowania.
 • Prowizja 0% w przypadku zakupu za pośrednictwem Banku ubezpieczenia „Hipoteka pod Ochroną” na okres min. 5 lat.

  Promocja trwa w okresie od dnia 24 marca 2022 r. do 30 września 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Banku.

 • Korzyści dla Klientów korzystających z programu rządowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  Kredyt Hipoteczny

  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p. względem marży standardowej.
 • Oferty z oprocentowaniem stałym przez 5 lat

  Jeżeli chcesz mieć pewność, że oprocentowanie kredytu hipotecznego nie zmieni się przez 5 lat ze względu na zmiany rynkowe, które wpływają na wysokość wskaźnika referencyjnego WIBOR, skorzystaj z kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania. Po tym okresie kredyt będzie oprocentowany z wykorzystaniem WIBOR, a wysokość rat będzie od niego zależna.

  Bieżąca oferta kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym znajduje się w poniższej tabeli. Warunki cenowe podane na stronie zmieniają się nie rzadziej niż co dwa tygodnie. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania Twojego kredytu będzie Formularz Informacyjny.


  Oferta standardowa LTV<78%

  Oferta standardowa LTV>78%

  Oferta Ekologicznego kredytu hipotecznego

  Oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w 5-letnim okresie kredytowania

  10,23%

  10,50%

  9,38%

  *Obowiązuje od 25 listopada 2022 r.

  INFORMACJA O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ DLA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34 lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

Dokumenty

__________________________________

RRSO dla ekologicznego kredytu hipotecznego

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla ekologicznego kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 26.10.2022 r. wynosi 10,57% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,40% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 26.10.2022 r. wynosi 7,65%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,75 p.p., LTV 80%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20 % od kwoty kredytu tj. 7 700 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 390 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 3279,67  PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 3033,64 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 929 677,18 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027)

__________________________________

RRSO dla standardowego kredytu hipotecznego

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 26.10.2022 r. wynosi 10,74% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,64 % w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 26.10.2022 r. wynosi 7,65%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,99 p.p., LTV 80%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 7 700  PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 390 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 3339,69 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 3092,07 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 947 215,72 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

__________________________________

RRSO dla stałego oprocentowania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu  zabezpieczonego hipoteką na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego na dzień 23.06.2022 r. wynosi 11,61% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 250 000 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 10,36%/rok, marża jest podwyższana o 1 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 6. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 9,23%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M (na dzień 23.06.2022 r. wynoszący 7,24) i marża 1,99 p.p.

Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 5 621,00 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 5 937,50 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 2 570,96 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego następującego w trakcie obowiązywania oprocentowania zmiennego ze stałą stopą oprocentowania w 5-letnim okresie kredytowania wyniesie 2 388,76 PLN, a po zakończeniu 5-letniego okresu obowiązywania oprocentowania czasowo stałego, przy oprocentowaniu zmiennym  wyniesie 2 397,93 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 731 499,50 PLN.

________________________

1 Do 80% wartości lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej, niezależnie od waluty pożyczki lub do 60% wartości działki rekreacyjnej, domu letniskowego lub nieruchomości rolno-siedliskowej.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.