Slider

 • Kredyt hipoteczny

  Zamieszkaj wygodnie w wymarzonych czterech kątach Skontaktuj się
Planujesz zakup, budowę, remont domu lub mieszkania? Chcesz kupić działkę? Wybierz kredyt hipoteczny z niską ratą i zamieszkaj
w wymarzonych czterech kątach.
 • Okres spłaty do 35 lat w ratach stałych lub malejących

 • Do 80% wartości nieruchomości z możliwością zwiększenia kwoty kredytu na dowolny cel

 • Do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku

Skontaktuj się

Możesz mieć taniej

 • Atrakcyjne warunki cenowe w przypadku spełnienia przez kredytowaną inwestycje proekologicznych wymagań określonych przez Bank

  Dom jednorodzinny lub dom wielorodzinny, w którym znajduje się/będzie się znajdować lokal mieszkalny/mieszkanie spełnia/będzie spełniać następujące warunki:

  Budynek jednorodzinny:

  1. Wartość wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W   [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku, jest/będzie niższa:
  od 83 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych w 2019 r;
  od 76 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych w 2020 r;
  od 70 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r, lub

  2. Dom wyposażony jest/będzie w odnawialne źródło energii (jako źródło samodzielne lub pracujące w połączeniu ze źródłem konwencjonalnym), pod warunkiem przeznaczenia na zakup i montaż instalacji OZE co najmniej 5% kwoty kredytu.

  Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym:

  1. Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W [kWh/(m2*rok], określona w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku, jest /będzie niższa:
  od 75 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych w 2019 r;
  od 70 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych w 2020 r;
  od 65 kWh/(m2*rok) dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r.

  2. Budynek wielorodzinny, w którym znajduje się mieszkanie, wyposażony jest/będzie we własne instalacje OZE, które pokryją zapotrzebowanie budynku na energię:

  a) elektryczną w ilości min. 20%, i/lub
  b) cieplną (na potrzeby c.o., wentylacji, c.w.u.)  w ilości min. 10%   lub gdy zapotrzebowanie na energię cieplną budynku zostanie pokryte w 100% z efektywnego systemu ciepłowniczego, tj. takiego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
  - 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub
  - 50 % ciepło odpadowe, lub
  - 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
  - w 50 % wykorzystuje się połączenie ww. energii i/lub ciepła.

  Lokal mieszkalny w  budynku z lokalami o funkcjach użytkowych:

  1. Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji,  przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia, określony w projektowanej charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej dla budynku jest/będzie niższa:
  o 5 kWh/m2 rok dla budynków, dla wniosków złożonych w 2019 r,
  o 6 kWh/m2 rok dla budynków, dla wniosków złożonych w 2020 r,
  o 7 kWh/m2 rok dla budynków, dla wniosków złożonych od 31.12.2020 r,

  w stosunku do wartości maksymalnej wskaźnika EP (referencyjnej) dla budynku wskazanego w charakterystyce energetycznej/ świadectwie charakterystyki energetycznej.

  2. Budynek o różnych funkcjach użytkowych, w którym znajduje się mieszkanie, wyposażony jest/będzie
  we własne instalacje OZE, które pokryją zapotrzebowanie budynku na energię:
  a) elektryczną w ilości min. 20%, i/lub
  b) cieplną (na potrzeby c.o., wentylacji, c.w.u.)  w ilości min. 10%  lub gdy  zapotrzebowanie na energię cieplną budynku zostanie pokryte w 100% z efektywnego systemu ciepłowniczego, tj. takiego,
  w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:
  - 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub
  - 50 % ciepło odpadowe, lub
  - 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
  - w 50 % wykorzystuje się połączenie ww. energii i/lub ciepła.

  3. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku posiadającym certyfikat typu LEED, BREEAM, HQE, DGNB, ITB EKO itp.

  4. Realizacja budynku przez dewelopera została sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ S.A.

 • Możliwość obniżenia marży w przypadku skorzystania z dodatkowego produktu np. karta kredytowa, konto czy pakiet ubezpieczeń.

 • Korzyści dla Klientów korzystających z programu rządowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  Kredyt Hipoteczny

  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p. względem marży standardowej.

Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku,
zadzwoń 801 355 455*

Skontaktuj się z nami

___________________________________

Oferta podstawowa kredytu hipotecznego:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 4.09.2019 r. wynosi 4,68% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 260 000 PLN,  okres kredytowania wynosi 300 m-cy,  spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,99% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 4.09.2019r. wynosi 1,79%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2%, LTV = 60%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2% od kwoty kredytu tj. 5 200 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 200 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 0 PLN przy spełnieniu warunków zwolnienia z opłaty, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 518,42 PLN. Natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego  wyniesie 1 373,14 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 428 234,05 PLN

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kre­dytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej.