Gwarancja de minimis

Potrzebujesz zabezpieczenia spłaty większego kredytu?

Gwarancja de minimis - umożliwia dostęp do kredytu obrotowego lub inwestycyjnego zabezpieczając ich spłatę. To także minimum wymagań – wszystkie formalności załatwisz u nas w Banku jednocześnie na etapie ubiegania się o kredyt dla Twojej firmy.

Szczegóły

Dla kogo?
Dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014)

Podstawowe parametry:

  • Forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
  • Wysokość gwarancji do  60 % wartości kredytu, jednak nie więcej niż  5 mln PLN w ramach jednostkowej gwarancji i łącznie na jednego kredytobiorcę.
  • Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 300 000 EUR w okresie trzech minionych lat.
  • Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
  • Zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Kredytobiorcą
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Koszt

0,50% - opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia Gwarancji de minimis

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy