Promowana oferta

 • Transakcje FX Forward

  Zabezpiecz przyszłe ryzyko walutowe Twojej firmy
 • Już dziś wiesz po jakim kursie Twoja firma rozliczy zobowiązania (np. faktury) • Twoja firma jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych


 • W zależności od potrzeb skracasz lub wydłużasz termin realizacji


Ważne informacje

 • 1. Prowadzona przez Twoją Firmę działalność gospodarcza ma bezpośredni związek z ekspozycją walutową. 
  2. Podpisanie umowy z bankiem.

 • Ryzyko obowiązku złożenia lub podwyższenia kwoty zabezpieczenia - może zaistnieć konieczność złożenia dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci kaucji. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować wykonaniem Transakcji Zamykającej.
  Ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych.
  Ryzyko rynkowe - może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego.
  Ryzyko wyceny - może zaistnieć, gdy  w trakcie trwania zawartej transakcji ceny odbiegają  znacząco  od cen, po której została zawarta - może to powodować niekorzystną wycenę zawartej transakcji.
  Ryzyko niedopasowania - może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z transakcji.

 • Standardowe warunki zawierania transakcji FX Forward:

  • podpisanie stosownej Umowy z Bankiem,
  • minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie,
  • okres transakcji: od 3 dni roboczych do 12 miesięcy,
  • pary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD,
  • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy