Promowana oferta

 • Konsolidacja rachunków

  Proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych Skontaktuj się
 • Konsolidacja może się odbywać automatycznie lub na Twoje żądanie

 • Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów

Ważne informacje

 • Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości BOŚBank24 iBOSS z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów: 

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.
 • Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji
  • wypełnić i przekazać Wniosek oraz podpisać Umowę o świadczenie usługi konsolidacji Rachunków
  • podpisać umowę o świadczenie usługi konsolidacji rachunków.
 • Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Wypełnij formularz kontaktowy