Promowana oferta

 • Negocjowane transakcje FX Spot

 • Uzyskujesz możliwość wymiany walut po atrakcyjnych kursach

 • Możesz szybko reagować na zmiany sytuacji na rynku walutowym


 • Nie musisz obserwować rynku - składasz warunkowe dyspozycje zawarcia transakcji FX Spot


Ważne informacje

 • 1. Posiadanie rachunku bieżącego. 
  2. Podpisanie umowy z bankiem.

 • Ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych.
  Ryzyko rynkowe - może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego.

 • Standardowe warunki zawierania transakcji FX Spot:

  • podpisanie stosownej Umowy z Bankiem,
  • minimalna kwota: 5 000 USD lub jej równowartość w innej walucie,
  • okres transakcji: do 2 dni roboczych,
  • pary walutowe: zgodne z Tabelą kursów walut obcych,
  • godziny zawierania transakcji:
   • dla poleceń wypłaty poza Bank - dni robocze w godzinach określonych przez Bank w Komunikacie o godzinach granicznych dla przelewów w obrocie krajowym i zagranicznym,
   • dla pozostałych - dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy