Szybki przelew TARGET 2 oznacza, że środki trafią do beneficjenta w przeciągu kilku godzin od złożenia  zlecenia.

Warunki, które musi spełniać Szybki Przelew TARGET2:

  • waluta zlecenia: EUR
  • bank beneficjenta jest uczestnikiem systemu rozliczeniowego Target2 (lista uczestników systemu Target2 znajduje się tutaj)
  • podany BIC banku beneficjenta
  • numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN

Zlecenia Szybkiego Przelewu TARGET2 można złożyć:

  • w Placówce Banku – na formularzu Dyspozycji Szybkiego Przelewu TARGET2
  • w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS – wybierając na formatce przelewu zagranicznego typ przelewu TARGET2

Zlecenia złożone do godziny 13.00 są realizowane tego samego dnia roboczego, natomiast zlecenia złożone po tej godzinie realizowane są w następnym dniu roboczym.

Szybki Przelew TARGET2 realizowany jest z datą waluty D (to znaczy przypadającą w dniu realizacji Dyspozycji), a rozliczenie następuje na wspólnej platformie systemu Target2 w tzw. „czasie rzeczywistym”, tak więc bank beneficjenta otrzyma środki w tym samym dniu, najpóźniej w ciągu kilku godzin. Wyjątek stanowią dni, w których system Target2 jest wyłączony (Target2 działa od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem Nowego Roku, Wielkiego Piątku, Poniedziałku Wielkanocnego, 1 maja, 25 grudnia oraz 26 grudnia). W tym wypadku przelew zostanie zrealizowany z datą waluty najbliższego dnia roboczego, w którym system Target2 działa operacyjnie.