Promowana oferta

 • BOŚ Connect

  Automatyczna komunikacja z systemami finansowo-księgowymi Skontaktuj się
Usługa BOŚ Connect zapewnia komunikację w postaci automatycznej wymiany danych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej a systemem finansowo – księgowym Klienta za pomocą usług sieciowych

Korzyści

 • Usprawnienie i automatyzacja procesów operacyjnych

 • Ograniczenie ryzyka błędów wynikających z manualnego wprowadzania danych

 • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo

Skontaktuj się

Ważne informacje

 • Dzięki usłudze BOŚ Connect można z poziomu swojego systemu FK/ERP przekazywać dane bezpośrednio do systemu BOŚBank24 iBOSS oraz pobierać dane z bankowości elektronicznej z systemu FK/ERP.

  Wdrożenie usługi pozwala na korzystanie z funkcji:

  pobierania informacji:

  • wyciągów,
  • historii operacji,
  • salda na rachunkach,
  • statusów wystawionych zleceń,
  • statusów wystawionych dyspozycji Poleceń Zapłaty,
  • raportów Masowych Płatności Przychodzących,

  wysłania zleceń:

  • przelewów zwykłych,
  • przelewów walutowych,
  • przelewów ZUS,
  • przelewów US,
  • przelewów SEPA i Target2,
  • paczek zleceń.

  Zlecenia wysyłane z poziomu systemu FK/ERP są walidowane podczas wysyłki komunikatów do systemu bankowości elektronicznej. Umożliwia to zautomatyzowanie zlecania realizacji np. przelewów, bez konieczności korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

 • Usługa BOŚ Connect jest narzędziem zapewniającym połączenie oraz wymianę danych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej BOSBank24 iBOSS, a systemami ERP/FK. BOŚ Connect powstał na określonych standardach, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, komunikacji, protokołu i formatu wymiany danych. Systemy ERP/FK łączą się z Bankiem poprzez standard "Web Service 2.0", który zawiera w sobie:

  • Simple Object Access Protocol (SOAP)
  • Web Services Definition Language (WSDL)
  • ISO 20022 - Universal financial industry message scheme
  • Rekomendację Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem z dnia 4 września 2009.

  Podstawowym protokołem transportu danych jest SOAP (Simple Object Access Protocol)- jest to protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów wykorzystujący xml do kodowania wywołań i protokołów HTTPS do ich przenoszenia. Językiem opisujący opisującym usługi sieciowe jest WSDL Web Services Definition Language (WSDL) posługujący się formatami plików xml. BOŚ Connect korzysta z komunikatów, które zostały stworzone na bazie „Rekomendacji Rady Bankowości Elektronicznej ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a bankiem oraz bankiem a Klientem na rynku polskim wersja 2.00”. Formaty tworzone są również w oparciu o normę ISO 20022. Bezpieczeństwo wymiany danych zapewnia dwustronne uwierzytelnienie SSL.

 • BOŚ Kompatybilni polega na nawiązywaniu relacji z producentami systemów finansowo - księgowych, dzięki którym producenci wprowadzają modyfikację w ramach swojego systemu do obsługi BOŚ Connect lub obsługi formatów plików płaskich

  Certyfikat offline - nadawany będzie producentom, których systemy FK/ERP obsługują manualne przesyłanie plików płaskich pomiędzy systemem FK/ERP a bankowością elektroniczną.

  Certyfikat online - nadawany będzie producentom, których systemy FK/ERP w pełni obsługują automatyczne przesyłanie danych za pomocą BOŚ Connect bez konieczności manualnej obsługi.

 • BCC Sp Z O.O.

  EasyBanking: bezpieczny e-banking online w SAP 

  EasyBanking to rozwiązanie, umożliwiające bezpośrednią komunikację online systemu SAP z BOŚ, w standardach web services i XML ISO 20022, z pominięciem plików jako nośników informacji w wymianie danych. Korzyści to m.in. mniejsza pracochłonność, wyższy poziom bezpieczeństwa i eliminacja ryzyka błędów.

  Rozwiązanie EasyBanking, jest rozwijane przez BCC - największego polskiego partnera SAP, we współpracy z wiodącymi bankami. EasyBanking umożliwia komunikację online między systemem finansowym SAP a systemem bankowym. EasyBanking wykorzystuje przy tym technologię web services oraz uniwersalny standard XML ISO 20022. Dzięki EasyBanking, dane są przesyłane z wykorzystaniem protokołu SSL gwarantującego najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności transakcji, zgodny z wymaganiami SOX.

  EasyBanking pozwala wykonywać uprawnionym użytkownikom z poziomu systemu SAP na m.in.: autoryzację płatności, obsługę przelewów wewnętrznych, krajowych, europejskich (SEPA) i międzynarodowych, generowanie wyciągów i raportów intraday, dysponowanie polecenia zapłaty i wypłaty gotówki w oddziale banku, oraz śledzenie statusów zleceń. Korzyści to m.in. wyższy poziom bezpieczeństwa transakcji, większe możliwości zarządzania rozliczeniami z poziomu SAP przy mniejszej pracochłonności, ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów, a także ograniczenie kosztów rozwoju rozwiązań e-banking w SAP w firmie.

  EasyBanking jest rozszerzeniem systemu SAP gotowym do pracy.

  Więcej informacji o EasyBanking: http://www.bcc.com.pl/oferta/rozwiazania/produkty-extra-bcc/easybanking-bezpieczny-e-banking-online-w-sap.html

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres [email protected]
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy