Fundusze europejskie i Gwarancje BGK

Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki Covid 19 oraz wsparcie gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy

Gwarancje BGK – produkty wspierające przedsiębiorstwa z sektora MŚP i duże firmy w czasie walki z pandemią COVID-19 oraz po agresji Rosji wobec Ukrainy

Bank Ochrony Środowiska S.A. jako Bank współpracujący z BGK przystąpił do wspierania swoich klientów i umożliwił im zabezpieczanie udzielanych kredytów gwarancjami BGK na nowych warunkach. Są to instrumenty poprawiające dostępność do bieżącego finansowania dla firm z sektora MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw, a także pozwalające na dalszy rozwój działalności. Klienci będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych rozwiązań za pomocą poniższych systemów gwarancji.