Kredyt technologiczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom

 • Kredyt inwestycyjny częściowo spłacany w formie premii technologicznej

 • Kredyt inwestycyjny do 100% wydatków kwalifikowalnych projektu

 • Wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe
  rozwiązania technologiczne

🡲 Rodzaj Klienta

 • MŚP - zgodnie z definicją obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zawartą w Rozporządzeniu KE 651/2014
 • Działalność prowadzona na terytorium RP (potwierdzona wpisem do odpowiedniego rejestru)

🡲 Cechy produktu

 • Promesa kredytu technologicznego lub Warunkowa Umowa kredytu technologicznego - do wyboru przez Klienta,
 • waluta: PLN,
 • do 100% wydatków kwalifikowanych,
 • Okres kredytowania – zależy od:
  • Planowanego okresu realizacji projektu
  • Planowanego terminu osiągnięcia przez Kredytobiorcę poziomu wyników finansowych, które zapewnią terminową obsługę oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytu
 • Cena kredytu – uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ratingu Klienta i okresu kredytowania

Procedura wnioskowania

  1. Złożenie przez Klienta w Banku Wniosku o Promesę kredytu technologicznego
  2. Ocena zdolności kredytowej
  3. Wystawienie przez Bank Promesy kredytu technologicznego
  4. Złożenie przez Klienta Wniosku o dofinansowanie do BGK
  5. Ocena Wniosku o dofinansowanie przez BGK
  6. Otrzymanie Promesy premii technologicznej BGK
  7. Złożenie przez Klienta do Banku Wniosku o kredyt technologiczny
  8. Przygotowanie i podpisanie Umowy kredytu technologicznego
  9. Podpisanie przez Klienta Umowy o dofinansowanie z BGK
  10. Udostępnienie środków z Kredytu technologicznego
  1. Złożenie przez Klienta w Banku Wniosku o kredyt technologiczny
  2. Ocena zdolności kredytowej
  3. Podpisanie Warunkowej Umowy kredytu technologicznego
  4. Złożenie przez Klienta Wniosku o dofinansowanie do BGK
  5. Ocena Wniosku o dofinansowanie przez BGK
  6. Otrzymanie Promesy premii technologicznej BGK
  7. Podpisanie przez Klienta Umowy o dofinansowanie z BGK
  8. Spełnienie warunków Umowy kredytu technologicznego – udostępnienie środków z kredytu

Nowa technologia - technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług

Formy nowej technologii:

 • prawo własności przemysłowej,
 • wyniki prac rozwojowych,
 • wyniki badań przemysłowych,
 • nieopatentowana wiedza techniczna

Inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług;

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie BGK: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-kredyt-technologiczny/

Harmonogram programu   

9 marca 2023 r. - ogłoszenie konkursu przez BGK
23 marca 2023 r. - rozpoczęcie składania wniosków do BGK
31 maja 2023 r. - zakończenie składania wniosków do BGK

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora).

Wypełnij formularz kontaktowy