Promowana oferta

 • Szybka identyfikacja płatnika

  Dzięki usłudze MPP to proste
Usługa Masowe Płatności Przychodzące umożliwia nie tylko identyfikację odbiorców, ale przede wszystkim ich płatności

Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników, np. zakładów energetycznych, administratorów spółdzielni i wspólnot, urzędów miast, operatorów telefonii, telewizji, firm świadczących usługi komunalne, czy szkół.

 • Błyskawicznie zidentyfikujesz zaległe płatności

 • Szybko otrzymasz informację o wartości wpłat

 • Dane z Banku zostaną przesłane do Twojego systemu finansowo-księgowego

Ważne informacje

 • W ramach usługi, Klient dystrybuuje pomiędzy swoich Płatników numery rachunków wirtualnych. Każdy 26-cyfrowy numer rachunku wirtualnego składa się z: części stałej (8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku i 4-cyfrowy identyfikator Klienta) stanowiącej unikalny numer masowy Klienta oraz części zmiennej (12-cyfrowy identyfikator płatnika oraz 2-cyfrowa liczba kontrolna). Część stała jest ustalana pomiędzy Klientem oraz Bankiem i jest niezmienna dla wszystkich Płatników danego Klienta, natomiast część zmienna jest definiowana przez Klienta lub przekazywana przez Bank w postaci pliku tekstowego w celu identyfikacji konkretnego Płatnika.

  Usługa Masowe Płatności Przychodzące opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywane przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny „Rachunek wirtualny”.

  Rachunek wirtualny - posiada swoje NRB w 26-cyfrowym formacie numeru rachunku bankowego i polega na umieszczeniu w tym numerze numerycznego identyfikatora płatnika, który będzie dokonywał płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

  Płatnik reguluje swoje zobowiązania wobec Klienta korzystając z indywidualnie dedykowanego wirtualnego numeru rachunku.

  W momencie wpływu środków do Banku, system bankowy identyfikuje płatności na podstawie wirtualnego numeru rachunku, a następnie przeksięgowuje je kwotą zbiorczą na wskazany rachunek Klienta. Klient otrzymuje za pośrednictwem bankowości internetowej iBOSS24 raport analityczny zawierający szczegóły wszystkich płatności, włączając w to numer rachunku wirtualnego jednoznacznie identyfikującego Płatnika. Korzystając z raportu w formie elektronicznej Klient ma możliwość automatyzacji importu danych o otrzymanych płatnościach do swojego systemu finansowo-księgowego.

 • Aby skorzystać z Usługi Masowe Płatności Przychodzące należy:

  • otworzyć rachunek bieżący w PLN w Banku lub rachunek MPP
  • korzystać z systemu bankowości elektronicznej iBOSS24
  • uzgodnić z Bankiem warunki techniczne Usługi MPP
  • podpisać umowy o korzystaniu z Usługi MPP
  • ustalić z Bankiem wysokości opłat i prowizji związanych z uruchomieniem oraz obsługą MPP.
  • Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.