Brak pluginu Flash

Serwis dla niedowidzacych

PRZEDSIĘBIORSTWA

Przelew SEPA

Przelew SEPA to przelew realizowany za granicę i do innych banków krajowych w walucie EUR na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w strefie SEPA bądź też przelew otrzymany na rzecz Klienta polskiego banku, jeżeli zleceniodawca wysyła przelew ze strefy SEPA. Do strefy SEPA należą kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

 

Program SEPA (z ang. Single Euro Payments Area) ma na celu stworzenie jednolitego rynku usług płatniczych, gdzie konsumenci i przedsiębiorcy mogliby dokonywać płatności w obrębie strefy SEPA w tak łatwy, szybki, bezpieczny i tani sposób jak obecnie w swoich krajach.

 

Realizację przelewów SEPA można zlecić za pośrednictwem bankowości internetowej BOŚ Bank24 iBOSS jak również w formie papierowej w oddziale.

Zachęcamy do realizacji przelewów SEPA za pośrednictwem bankowości internetowej – zlecenia w iBOSS w przeciwieństwie do zleceń składanych w oddziale są zwolnione z dodatkowych opłat związanych z obsługą zleceń w formie papierowej. Wypełniając zlecenie przelewu SEPA w systemie BOŚBank 24 iBOSS należy w piewszej kolejności wybrać typ przelewu SEPA, dzięki czemu uruchomiona zostanie formatka dokonująca walidacji wprowadzonych danych pod kątem spełnienia przez nie warunków SEPA.

 

Warunki, które muszą być spełnione aby przelew spełnił wymogi SEPA:

 • Klient musi  posiadać otwarty rachunek bieżący w BOŚ
 • Waluta przelewu: EUR
  • Jeśli rachunek jest prowadzony w walucie różnej niż EUR to transakcja zostanie przewalutowana z zastosowaniem kursów wymiany zawartymi w „Tabeli kursów walut BOŚ SA” obowiązującymi w BOŚ Banku w momencie księgowania transakcji
 • Koszty: podział kosztów pomiędzy zleceniodawcę oraz beneficjenta
  • Zleceniodawca pokrywa koszty banku wysyłającego, a beneficjent koszty banku otrzymującego przelew SEPA
 • Poprawny format rachunku IBAN zleceniodawcy oraz beneficjenta
  • Prawidłowy numer NRB poprzedzony dwuliterowym kodem kraju
 • Poprawny format kodu BIC (SWIFT) banku zleceniodawcy oraz beneficjenta
  • Prawidłowy kod BIC składa się z 8 lub 11 znaków. W przypadku kodu BIC składającego się z 8 znaków, składając zlecenie należy dopełnić go do jedenastu znaków  dopisując na końcu XXX.
 • Bank zleceniodawcy oraz beneficjenta obsługuje przelewy SEPA
  • Listę banków obsługujących SEPA można znaleźć tutaj.

 

W przypadku otrzymania zwrotu przelewu SEPA do Banku jest on wyjaśniany ze zleceniodawcą w celu wyeliminowania nieprawidłowości/przyczyny zwrotu. Bank pobiera prowizję za powtórne wysłanie przelewu zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji".

Instrukcję wypełniania przelewu SEPA w formie elektronicznej można znaleźć tutaj.

Wszystkie dyspozycje złożone do 14:00 są realizowane przez BOŚ Bank w tym samym dniu, dyspozycje złożone po 14:00 są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Bank beneficjenta powinien zostać uznany kwotą przelewu SEPA w ciągu następnego dnia roboczego po dniu realizacji przelewu przez BOŚ Bank.

BOŚ Bank nie realizuje przelewów SEPA "w trybie pilnym" i „trybie ekspresowym”.

 

Sprawdź informacje o warunkach usługi w Oddziale BOŚ Banku.


Zlecenie przelewu SEPA - formularz - plik pdf
 

 

Dla niedowidzących | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu
Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart
Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 228 732 450 zł, w całości wpłacony
SUPERMEDIA Interactive