EKOLOGIA

Kredyty z dopłatami NFOŚiGW

Kredyty preferencyjne w BOŚ S.A. z dopłatami do oprocentowania wnoszonymi przez NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy instrument ekonomiczny jakim są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych Programach Priorytetowych.  Programy Priorytetowe określają również m.in. budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć.
Procedury i formularze wniosków o dopłaty do kredytów umieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW przy poszczególnych programach priorytetowych
Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat.

 

Tryb uzyskania dopłat:

  • Wnioskodawca składa w NFOŚiGW  wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu.
  • Po uzyskaniu decyzji, określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia Wnioskodawca zawiera umowę kredytu z BOŚ S.A.*
  • W celu realizacji dopłat zawierana jest umowa dopłatowa, regulująca relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa kredytu.

* w przypadku, gdy wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wyboru banku kredytującego należy dokonać w trybie tej ustawy.

 

Regulamin udzielania kredytów i gwarancji

 

 

Dla niedowidzących | Multimedia | Kariera | English version | Mapa serwisu
Infolinia 801 355 455 / +48 22 543 34 34, Zastrzeganie kart
Copyright by BOŚ S.A. I ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa I 801 355 455, +48 22 543 34 34
KRS 0000015525 I NIP 527-020-33-13 I Kapitał zakładowy 228 732 450 zł, w całości wpłacony
SUPERMEDIA Interactive