Tabela Oprocentowania i Prowizji

KLIENCI INDYWIDUALNI:
DZIAŁ I. Rachunki bankowe - obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.
DZIAŁ I. Rachunki bankowe - obowiązuje do 19 grudnia 2018 r.
DZIAŁ I. Rachunki wycofane - obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.
DZIAŁ I. Rachunki wycofane - obowiązuje do 19 grudnia 2018 r.
DZIAŁ II. Karty kredytowe
DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki
DZIAŁ IV. Pozostałe opłaty


MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
I. Rachunki bankowe - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.
I. Rachunki bankowe - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
II. Karty kredytowe
III. Kredyty i pożyczki
IV. Gwarancje bankowe i operacje dokumentowe
V. Transakcje negocjowane z Departamentem Skarbu - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.
V. Skarbowe transakcje negocjowane - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
VI. Zlecenia różne - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.
VI. Zlecenia różne - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
VII. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.
VII. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.


PRZEDSIĘBIORSTWA:
Spis treści
CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.
CZĘŚĆ C. Faktoring - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.
CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.
CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r.
CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.
CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje do 14 grudnia 2019 r. 
CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje od 15 grudnia 2019 r.

ZASADY:
dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych:
Zasady pobierania opłat i prowizji dla przedsiębiorstw:
Zasady pobierania opłat i prowizji

INTERCHANGE:
Zmiana stawek opłat interchange dla kart płatniczych