EKO Mobilni

Pożyczka gotówkowa
na ekologiczne środki transportu
RRSO 9,87%
Skontaktuj się
Zielona rewolucja dokonuje się na naszych oczach. Uciążliwe dla środowiska pojazdy spalinowe będą zastępowane niskoemisyjnymi. Już dziś dzięki pożyczce EKO Mobilni w Banku Ochrony Środowiska możesz kupić nowe bądź używane elektryczne: samochód, motocykl, skuter, rower, hulajnogę, a także zainstalować przydomową stację ładowania. Możesz również sfinansować zakup samochodów o napędzie hybrydowym.

Twoje korzyści

 • Uzyskaj nawet
  do 300.000 zł

 • Własny elektryczny środek transportu, już dziś

 • Rozłóż spłatę nawet na 10 lat

Skontaktuj się

Ważne informacje

 • Okres
  kredytowania
  Rodzaj
  oprocentowania
  Wysokość oprocentowania
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja przygotowawcza
  do 36 miesięcy stałe 8,50% 0,00%
  powyżej 36 miesięcy
  do 120 miesięcy
  zmienne WIBOR 6M +
  3,99 p.p. marży

  Pożyczką można sfinansować zakup:

  Okres kredytowania Kwota Pożyczki

  nowego lub używanego (nie starszego niż 3 letniego) samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.

  od 1 do 120 m-cy

  od 1 000 do 300 000 zł

  nowego lub używanego (nie starszego niż 3 letniego) motocykla, skutera
  o napędzie elektrycznym,

  od 1 do 120 m-cy

  od 1 000 do 150 000 zł

  nowego: roweru lub hulajnogi o napędzie elektrycznym,

  od 1 do 60 m-cy

  od 1 000 do 50 000 zł

  Nowej przydomowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  od 1 do 48 m-cy

  od 1 000 do 20 000 zł

  Od dnia 7 kwietnia 2022 r. obowiązują zapisy znowelizowanego Regulaminu.

 • Z Promocji  EKO Mobilni mogą skorzystać Konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:

  • dyspozycję na przekazywanie zestawień opłat pobranych za usługi powiązane z wszystkimi posiadanymi rachunkami płatniczymi w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24  oraz
  • zgodę na przesyłanie informacji o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku płatniczego elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie stosowanym formacie  zapisanym na specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika
  • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 1 000 zł  oraz

  2. udzielą i nie odwołają w całym okresie kredytowania wszystkich zgód zawartych we wniosku o EKO Pożyczkę, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym: numer telefonu kontaktowego oraz adres email, w celu:

  • dokonywania przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank:
   • przekazywania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
   • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne),
   • udostępniania danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych w ich celach marketingowych,
    • przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
    • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).
  • Zabezpieczenia do Pożyczki EKO Mobilni

   1. każdorazowo pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku oraz
   2. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC i KR, w przypadku finansowania samochodu hybrydowego, samochodu, motocykla lub skutera elektrycznego
   3. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia w zakresie KR w przypadku finansowania roweru, hulajnogi o napędzie elektrycznym
   4. zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia (odpowiednio wskazane w pkt 2 lub 3) w przypadku gdy zaangażowanie Klienta w kredyty niezabezpieczone w Banku przekroczy kwotę 150 000 zł.

   Możesz również ubezpieczyć swoją pożyczkę. Sprawdź warunki, by dowiedzieć się w jakich sytuacjach Cię ono zabezpieczy.

Bank Ochrony Środowiska udziela także dopłat do leasingu samochodów niskoemisyjnych ze środków powierzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu „Mój elektryk”. Zobacz, które firmy leasingowe podpisały umowy z BOŚ.

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34 lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

_______________________________

RRSO dla promocji „EKO Mobilni”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,87%, przy założeniu,  że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20 650,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 28 305,88 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,45 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 07.04.2022 r. równej 5,46%), powiększonej o marżę 3,99 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 7 655,88 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 0,00%, tj. 0,00 zł, oraz odsetki w wysokości 7 655,88 zł), pożyczka spłacana w 84 ratach, 83 rat w wysokości 336,97 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 337,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.