EKOpożyczka „Nasza woda”

Na zapobieganie i niwelowanie
skutków suszy
RRSO 12,28%
Skontaktuj się

Przeznaczenie EKOpożyczki

Dbałość i właściwe gospodarowanie zasobami wody pitnej jest jedną z ekologicznych misji naszego pokolenia.
EKOpożyczka "Nasza woda" zapewnia środki, które możesz przeznaczyć na budowę instalacji do odzyskiwania wody deszczowej, budowę studni chłonnej i innych rozwiązań służących retencji wód.

Zakres oferty został opracowany przez Bank Ochrony Środowiska przy współpracy z ekspertami programu „Climate Leadership”, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

EKOpożyczka może być finansowaniem uzupełniającym rządowego programu „Moja Woda”, realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przeznaczony jest na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000 zł. Wnioski o dotacje można składać w  Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Twoje korzyści

 • Kwota EKOpożyczki
  do 80.000 zł

 • Nawet 10 lat na spłatę EKOpożyczki

 • Środki otrzymasz niezwłocznie po podpisaniu umowy

Skontaktuj się

Zatrzymując wodę deszczową oszczędzasz pieniądze
i chronisz środowisko przed suszą


Szacuje się, że podczas 20 minutowego deszczu,
z dachu o powierzchni 120 m2 można zebrać
nawet 360 litrów wody!

Polska jest krajem ubogim w wodę i zagrożonym w przyszłości suszą. Na jedną osobę w naszym kraju przypada zaledwie 1600 m3 wody rocznie (a w czasie suszy poniżej 1000 m3). Dla porównania inny mieszkaniec Europy ma do dyspozycji w ciągu roku 4500 m3 wody. To oznacza, że powinniśmy jeszcze bardziej dbać o każdą jej kroplę. W gospodarstwie domowym istnieje wiele sposobów na zastąpienie „kranówki”.


Jak to zrobić?

 • Montując instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę.

Korzyścią tych rozwiązań jest wykorzystanie wody deszczowej np. do podlewania ogrodu – dbanie o roślinność ma pozytywny wpływ na zatrzymanie wody bez ponoszenia kosztu za wodę pobieraną z sieci.

Zbiorniki do magazynowania wody deszczowej:
podziemne i naziemne. • Poprzez instalacje do retencjonowania wody, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe.

Korzyścią tych rozwiązań jest zatrzymanie wody deszczowej, która ulega samoczynnemu rozsączaniu, wpływając na poprawę warunków wodnych w glebie, dodatkowo poprawia się mikroklimat otoczenia naszego domu oraz walory krajobrazowe.

Instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód:
stawy, ogródki deszczowe, oczka wodne.


 • Budując własne ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie, a także zmieniając powierzchnie przepuszczalne na nieprzepuszczalne, np. eko-kraty i powierzchnie zadarnione.

Korzyścią tych rozwiązań jest zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej - brak kosztów związanych z korzystaniem z wodociagów (w przypadku studni) oraz zatrzymanie wody opadowej w komórkach eko-maty.

Ujęcia wody i inne rozwiązania:
studnie głębinowe, abisyńskie, eko-kratka.
Ważne informacje

 • EKOpożyczka "Nasza woda" to środki na: 

  1. zakup i montaż: zbiornika/ów na wodę opadową (podziemnych, naziemnych), studni chłonnych, drenażu rozsączającego; finansowane są również niezbędne badania hydrogeologiczne i dodatkowe prace ziemne,
  2. wykonanie ogródka deszczowego (ogródek w glebie, w pojemniku); finansowane są: projekt, materiały, roślinność i montaż,
  3. zmianę nawierzchni nieprzepuszczalnych na powierzchnie przepuszczalne (trawiaste, zadarnione umocnione tzw. ekokratami, żwirowe, żwirowe umocnione tzw. ekokratami); finansowane są materiały i montaż,
  4. wykonanie studni głębinowej albo studni abisyńskiej; finansowane są: niezbędne badania hydrogeologiczne, projekt, budowa studni, zakup i montaż: pomp, zestawu filtracyjnego/uzdatniania wody, zasobników wody, rur i innych niezbędnych elementów instalacji wodociągowej,
  5. wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączeniem gruntowym, posiadających stosowny certyfikat EKO,
  6. realizację innych inwestycji z zakresu ochrony wód, w tym retencja wód opadowych i zapobieganie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, przy czym w tym przypadku każdorazowo konieczne jest - po przedstawieniu zakresu realizacji inwestycji - uzyskaniu zgody Banku na finansowanie .
 • Okres kredytowania

  Rodzaj oprocentowania

  Wysokość oprocentowania

  (w stosunku rocznym)

  Prowizja przygotowawcza

  (od kwoty udzielonej EKOpożyczki)

  do

  36 miesięcy

  stałe

  8,50%

  1,0%

  powyżej 36 miesięcy

  do 120 miesięcy

  zmienne

  WIBOR 6M +

  4,00 p.p. marży

  Okres trwania Promocji od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Skontaktuj się z nami

Jesteś klientem Banku Ochrony Środowiska i chcesz zapytać o posiadane produkty lub usługi, stan konta itp.? - Napisz do nas przez BOŚBank24, zadzwoń pod numer 22 543 34 34 lub odwiedź placówkę .

Konsultant obsługujący formularze kontaktowe nie ma dostępu do Twoich danych i nie udzieli informacji na temat Twojego konta.

Jeśli chcesz założyć nowe konto napisz na adres [email protected] lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,28%, przy założeniu,  że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 17 700,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 25 700,63 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 11,31 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 01.09.2022 r. równej 7,31%), powiększonej o marżę 4,00 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 8 177,63 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 1,00%, tj. 177,00 zł, oraz odsetki w wysokości 8 000,63 zł), pożyczka spłacana w 84 ratach, 83 rat w wysokości 305,96 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 305,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.