Portfel zapasowy
- pożyczka gotówkowa

Dla każdego pomysłu potrzebne jest wsparcie. Zapewnij sobie środki korzystając z Portfela zapasowego w BOŚ
RRSO 8,65%
Skontaktuj się

Zapasowy Portfel, to środki które można przeznaczyć na dowolny cel, inwestycję, potrzebę.

Twoje korzyści

 • Do 45 000 zł na dowolny cel

 • Niskie oprocentowanie

 • Gotówka dostępna zaraz po podpisaniu umowy

Skontaktuj się

Jak skorzystać

Skontaktuj się telefonicznie, poprzez stronę www lub przyjdź do dowolnej placówki banku

Skontaktuj się

Pieniądze przekażemy niezwłocznie na wskazany przez Ciebie rachunek

Skontaktuj się
Skontaktuj się

Warunki oferty

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24 lub zadzwoń pod numer 22 543 34 34

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,65%, przy założeniu że całkowita kwota kredytu(bez kredytowanych kosztów) wynosi 32.200 zł, całkowita kwota do zapłaty to 39 471,65 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,07%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 11.08.2020 r. wynosi 0,27%), powiększonej o marżę 5,80 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 7 271,65 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 5,50%, tj. 1 771,00 zł, oraz odsetki w wysokości 5 500,65 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 657,86 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.08.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Promocja trwa w okresie od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Z Promocji Przejrzysta pożyczka mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. Posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:

 • dyspozycję na przekazywanie zestawień opłat pobranych za usługi powiązane z wszystkimi posiadanymi rachunkami płatniczymi w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24  oraz
 • zgodę na przesyłanie informacji o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku płatniczego elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie stosowanym formacie  zapisanym na specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika
 • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKO Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz

2. Udzielą i nie odwołają w całym okresie kredytowania wszystkich zgód zawartych we wniosku o EKO Pożyczkę, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym: numer telefonu kontaktowego oraz adres email, w celu:

 • dokonywania przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank:
 • przekazywania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344),
 • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne  - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 • udostępniania danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych w ich celach marketingowych,

3. Dokonywania przez podmioty powiązane kapitałowo z Bankiem i współpracujące z Bankiem następujących czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty:

 • przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

W przypadku składania wniosku o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji, przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunki określone w ust.1