Promowana oferta

 • Akredytywa dokumentowa

  Zabezpieczymy Twojej firmie zapłatę za towar Skontaktuj się
Akredytywa dokumentowa to nasze pisemne zobowiązanie wobec Twojej firmy – Importera, do zapłaty albo zabezpieczenia dokonania zapłaty w zamian za przedstawienie nam dokumentów potwierdzających wysłanie towarów.
 • Możesz sfinansować transakcje poprzez przeniesienie akredytywy na dostawcę towaru

 • Jesteś chroniony przez odstąpieniem Importera od transakcji

 • Jesteś chroniony przed nierzetelnością dostawcy lub importera

 • Możesz negocjować dłuższe terminy płatności

Ważne informacje

 • Akredytywę polecamy w sytuacji, gdy Twoja firma zawiera nowe kontrakty

  Oferujemy kilka rodzajów akredytyw:

  • akredytywa eksportowa (obca) – akredytywa wystawiona przez inny bank krajowy lub zagraniczny na rzecz beneficjenta
  • akredytywa importowa (własna) – akredytywa wystawiona przez nas z polecenia zleceniodawcy na rzecz beneficjenta
  • akredytywa stand-by – akredytywa o charakterze gwarancji bankowej, z której płatność następuje po prezentacji oświadczenia beneficjenta o niewywiązaniu się zleceniodawcy z jego zobowiązań i dokumentów handlowych
  • akredytywa at sight – akredytywa, w ramach której płatność następuje bezpośrednio po prezentacji dokumentów
  • akredytywa z odroczonym terminem płatności – akredytywa, w ramach której płatność następuje po upływie określonego w treści akredytywy terminu np. 30 dni od daty dokumentu transportowego.
  Korzyści, gdy jesteś
  Importerem
  Korzyści, gdy jesteś
  Eksporterem 
  Jesteś chroniony przed nierzetelnością
  dostawcy 
  Jesteś chroniony przez
  odstąpieniem Importera
  od transakcji
  Masz gwarancję terminowości
  i płynności dostaw
  Jesteś chroniony przez
  niewypłacalnością Importera
  lub odmową zapłaty
  Możesz negocjować
  dłuższe terminy płatności
  Możesz sfinansować transakcje
  poprzez przeniesienie akredytywy
  na dostawcę towaru
 • Wystarczy, że:

  • posiadasz u nas rachunek bieżący
  • złożysz zlecenie o otwarcie akredytywy
  • ustanowisz zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu otwarcia akredytywy.
  • Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy